Konfliktist osadusse

Jumalateenistusel teenisid paavst Franciscus ja Kristliku Ühtsuse Edendamise Paavstliku Nõukogu president kardinal Kurt Koch, Luterliku Maailmaliidu president piiskop dr Munib Younan ja Luterliku Maailmaliidu peasekretär dr Martin Junge. Teenistusel osalesid lisaks paljude konfessioonide esindajad.

Kuu varem avaldasid kaks kirikut ka ühise liturgia juhendi (Common Prayer) mälestusteenistuse läbiviimiseks. Liturgia oli üles ehitatud järgmiste teemade ümber: tänu, meeleparandus ja jätkuv pühendumine ühisele kuulutusele. Valitud teemade eesmärk oli kinnitada ühelt poolt seda, mida reformatsioon on andnud kristlikule kirikule ja teiselt poolt paluda andestust otsuste ja tegude pärast, mis viisid kunagi kristliku kiriku lõhenemisele. Tänu põhjuseks on katoliiklaste ja luterlaste vahel toimuv dialoog, millele toetub ka arusaamine, et eriarvamused mõnes õpetuslikus küsimuses ei ole takistuseks koostööle Jumala sõna kuulutamisel maailmas, samuti puudust kannatavate ja abi vajavate inimeste aitamisel.

Mõned mõtted mälestusteenistusel peetud kõnedest:

Paavst Franciscus ütles, et kiriku lõhenemine on „haav Kristuse ihus” ja lisas, et kui erinevate kirikute kristlased koos kuulavad Jumala sõna ja püüavad seda praktikasse rakendada, siis saavutavad nad olulisi samme ühtsuse suunas.

„Meil on võimalus sel ajaloo kriitilisel hetkel vastuolu lõpetada, liikudes edasi neist arusaamatustest, mis on sageli seganud teineteisemõistmist,” teatas paavst Franciscus (Rooma-Katoliku Kiriku veebileht).

Luterliku Maailmaliidu peasekretär dr Martin Junge: „Töötades luterlaste ja katoliiklaste lepitamise suunas, töötame me õigluse, rahu ja lepituse suunas maailmas, mis on konfliktidest ja vägivallast katki rebitud”.

Kardinal Koch selgitas: „Keskendudes üheskoos Jumala olemusele ja Kristuse-kesksusele, on luterlastel ja katoliiklastel võimalus meenutada reformatsiooni mitte üksnes pragmaatilistel põhjustel, vaid sügavas usus ristilöödud ja ülestõusnud Kristusesse.” Mälestusteenistusel peetud sõnavõttudes kõlas ühine tõdemus, et viinapuu, kellest lähtub elu, on Kristus. Kirikud on vaid oksad tema küljes, olles kutsutud kuulutama Jumala armu maailmas.

Reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud mälestusteenistuse kõrghetkeks oli kahtlemata paavst Franciscuse ja Luterliku Maailmaliidu presidendi piiskop Munib Younani ühise avalduse allakirjutamine Lundi katedraalis. Selles kohustuti parandama suhteid katoliiklaste ja luterlaste vahel dialoogi ja koostöö kaudu selleks, et tuua tervenemist konfliktidesse, olla salliv ja külalislahke pagulaste suhtes ning pidada hoolt planeedi Maa eest.

Rohket informatsiooni ja pilte toimunud sündmuse kohta pakuvad erinevad veebileheküljed, näiteks märksõnade all: reformation 500 celebrations in Lund.

Märgusõnad: