Ecclesia semper reformanda est*

25. ja 26. oktoobril 2016 tähistas EELK Usuteaduse Instituut 70. sünnipäeva Rahvusraamatukogu suures saalis kongressiga „Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid“.

Kongressile oli kogunenud suur hulk huvilisi – üle kahesaja kuulaja. Ka Eesti Metodisti Kirikust olid registreerunud mitmed osalejad eesotsas superintendent Taavi Hollmaniga, lisaks EMK Teoloogilise Seminari rektor Meeli Tankler, kaitseväe kaplanaadis teeniv Raivo Nikiforov ja mitmed teised, kaasa arvatud allakirjutanu.

Kahe päeva jooksul oli võimalus kuulata hulgaliselt huvitavaid sõnavõtte erinevatelt ettekandjatelt. Toimusid ka paneeldiskussioonid. Isiklikult tõstaksin esile nelja loengut: UI professori dr Randar Tasmuthi ettekannet „Usuteaduse Instituut teoloogilise hariduse järjepidevuse kandjana Eestis”, TÜ professori Marju Lepajõe ettekannet „Usupuhastuse mõjust hariduse mõistmisele Eestis”, keeleteadlase Kristiina Rossi ettekannet „Kiri tuleb kirikust” ja Mart Jaansoni „Luterlikust koraalist laulupeoni”.

Esimese päeva õhtul toimus ka Tallinna linnavalitsuse ja EELK UI vastuvõtt, kus tervituse ütlesid Tallinna aselinnapea Mihhail Kõlvart ja Saksa Liitvabariigi suursaadik Christoph Eichhorn. Usuteaduse Instituudi poolt esitles mag Anne Burghardt õppekirjanduse uut väljaannet „Jumala armu poolt vabastatud“. Teise päeva õhtul toimus paneeldiskussioon „Sõnum tulevikuks”, kus diskuteerisid panelistid: EELK peapiiskop Urmas Viilma, vaimulikud Toomas Paul, Urmas Nõmmik, Annika Laats, Ott Ojaperv (piiskop Eelija EAÕK), Katri Aaslav-Tepandi (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud). Paneeli juhatas Indrek Treufeldt. Kongressi lõpetas jumalateenistus Kaarli kirikus.

Vahest kõige paremini võtab kongressi sõnumi kokku TLÜ emeriitprofessori Rein Veidemanni tsitaat Postimehe artiklist (11. nov. 2016): „…sõltumata meie usutunnistusest või selle puudumisest, sõltumata meie suhtest kirikuga, peame tunnistama, et oleme rahvuse ja kultuurina need, mida oleme Lutheri pärijatena.”

Märgusõnad: