Päevasõna – kristlik sõnum igaks päevaks

The Upper Room (tlk ülemine tuba) on Ühinenud Metodisti Kirikuga seotud rahvusvaheline uskkondade-vaheline teenistus, mis on pühendunud Jumalaga lähemat osadust otsivate krist-laste vaimulikule teenimisele. Lisaks igapäevaste vaimulike mõtiskluste ja muu kirjanduse väljaandmisele töötab palveteenistus, mida viivad läbi vabatahtlikud, kes võtavad vastu telefonikõnesid ja kirjalikke palvesoove.

Omaette tööharuks on kogudustele, peredele ja üksikisikutele loodud mitmesugused vaimuliku kasvu prog-
rammid.

The Upper Room on Eestis tuntud eelkõige 6 korda aastas ilmuva väljaande Päevasõna kaudu, mis sisaldab kristlikku sõnumit igaks päevaks. Organisatsioon järgib Ühinenud Metodisti Kiriku õpetuslikke aluseid, mis on kirjas kirikukorras – ajaloolist kristlikku usku Kolmainu Jumalasse, kes sai lihaks inimkonna Lunastajas Jeesuses Kristuses ja kes jätkuvalt töötab inimeludes ja ajaloos Püha Vaimu läbi.

Organisatsiooni The Upper Room keskuse asupaik on Nashville (Tennessee osariik, USA). Esimene number ilmus aastal 1939. Tänaseks on The Upper Room julgustanud juba 80 aastat kõikjal maailmas eri uskkondadesse kuuluvaid lugejaid palvetama ja oma usku jagama. Väljaannet loetakse iga päev enam kui 100 maal ja 33 keeles.

Sel aastal täitus 25 aastat esimese eestikeelse väljaande ilmumisest, mida tunneme nimetuse all Päevasõna. See sai võimalikuks alles tänu nõukogude korra langemisele. Päevasõna esimene toimetaja aastatel 1991-2014 oli Eesti Metodisti Kiriku superintendent Olav Pärnamets. Tema tööd on jätkanud Tarmo Lilleoja. Et väljaannet võimalikult laiale lugejaskonnale kättesaadavaks teha, on muudele müügikanalitele lisandunud võimalus teha aastatellimus postiettevõtte Omniva vahendusel. Päevasõna saab tasuta lugeda ka veebipõhiselt või e-posti vahendusel. Neid variante eelistavad paljud nooremad lugejad, kellest mitmed on omal äranägemisel väljaannet rahaliselt toetanud. Suur tänu kõigile!

Oskusest mõtestada oma igapäevaseid kogemusi Pühakirja sõnumi valgel sõltub kristlase vaimulik kasv. Kuna eestikeelne Päevasõna on siiani pakkunud peamiselt tõlke vahendusel mõtisklusi mujalt maailmast, siis tahaksime julgustada kõiki lugejaid andma omapoolset panust. Kõigil, kel on südames isiklikke mõtisklusi ja palveid, on võimalus need saata kirjalikult e-posti aadressile: paevasona@metodistikirik.ee või tavapostiga: Päevasõna, Narva mnt 51, Tallinn 10152.  Jagagem oma kogemusi teiste lugejatega Päevasõna vahendusel!

Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi! (1Ts 5:11)

Märgusõnad: