Läti aastakonverentsilt

Tagasivaatena mööduvale aastale tuleks kindlasti mainida 19.-21. augustil Riia Esimeses metodisti koguduses toimunud Läti ÜMK Aastakonverentsi, kus tähistati senise superintendendi Gita Medne pensionilejäämist ja paluti üheskoos õnnistust uuele superintendendile Edgars Sneidersile, kes on ühtlasi EMK Teoloogilise Seminari vilistlane.

Märgusõnad: