EMK Piiblikool

EMK Piiblikooli pilootprojekti valmistati ette pikka aega! Piiblikool algas 19.-20. novembri avasessiooniga Tallinnas. Ühtekokku tuli õppima 24 õppurit. Piiblikooli teine sessioon toimus samuti Talllinnas detsembrikuu 10.-11. päeval!

Lähtuvalt kasvast vajadusest Piibli tundmise süvendamise osas EMK ilmikute seas, ning ilmmikkaastööliste (sealhulgas kohalike jutlustajate) ettevalmistamiseks koguduste praktilises töös algatame EMK ilmikute koolituse projekti – EMK Piiblikool – (inglise keeles Course of Study of Laity).

Pilootprojekt toimub 7 nädalavahetusel (2016-2017) ja käsitletavad teemad on: VT & UT sissejuhatus, suuline kommunikatsioon. Jumalateenistuse ja palve juhatamine, juhtimine ja ilmiku roll koguduse juhtimises, hingehoidlik teenimine, metodistlik teoloogia (eelarm, päästev arm, pühitsev arm, sotsiaalne pühadus), metodisti kirikukord, metodisti kiriku ajalugu, evangelism ja jüngerlus, praktiline töö Piibliga. 

Piiblikooli eesmärk on aidata ilmikutel arendada oma suhet Jumalaga, süvendada arusaamist usust ja aidata neil leida ja kasutada oma ande kohalikus koguduses.

Piiblikool täidab kohalikuks jutlustajaks kandideerimisel haridusnõuded kui inimesel on sellekohane kutsumus ja tal on kohaliku koguduse soovitus.

Tallinnas 10. novembril 2016.

EMK Kirikuvalitsus, EMK Teoloogiline Seminar, EMK Superintentent.

Märgusõnad: