Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Väljaanne

Nr 136 – 1 2020

Toimetajalt

Kevadnumbrile kohaselt lume sulamisest ja pakase taandumisest käesoleval aastal kirjutada ei saa. Pigem on selleaastane talv andnud juba veebruaris põhjust küsida, kas oleks aeg kartul maha panna. Looduse vingerpussid on tõenäoliselt rõõmustanud nii mõndagi kogudust madalate küttearvete ja ärajäänud lumerookimise pärast. Ebatavaliselt soojale talvele vaatamata on kevade tulek ikkagi oodatud aeg, tuues päevadesse rohkem valgust ja tegemistesse justkui nagu ka uut algust.

Loe edasi

Kõrbeseisund kui kiusatuseseisund uskliku inimese elus

Jumala loodud maailm on täiuslik kooslus paljudest erinevatest loodusimedest. Looja on ühte terviklikku kooslusesse ühendanud tasandikud, mäed, mered, ookeanid, orud ja ka kõrbed. Mõned nendest kohtadest on inimesele ohutumad. Kõrb seevastu võib muutuda asjatundmatu inimese jaoks väga raskesti talutavaks kohaks. Sarnaselt looduslikule kõrbele võib iga kristlane tunda oma vaimulikus elus teatud perioodidel tühjust ja võibolla isegi mõttetust selle osas, millega ta tegeleb. Mõnel puhul on sarnaseid aegu uskliku elus nimetatud kõrbeperioodiks.
Edasi keskendun kolmele võimalikule põhjusele, mille mõjul inimene võib sattuda kõrbeperioodi e. kiusatuseperioodi.

Loe edasi

Väikegrupitööga seotud mõisted metodistliku liikumise algusaegadest

Pietistlike luterlike koguduste eeskujul võttis John Wesley kasutusele väikeste rühmade kontseptsiooni ja teda on nimetatud moodsa väikegrupi kontseptsiooni „isaks“. Algselt nimetati varases metodismis väikegruppe „bändideks” (ingl k band), mis olid moodustunud kas soolisel või abielulisusel staatusel ja mis koosnesid 5-10 inimesest. Wesley julgustas arendama erinevaid väikeseid rühmi, et metodisti koguduste juhid koos lihtliikmetega saaksid sellises kooskäimises oma usule tuge ja uusi väljakutseid.

Loe edasi

Aldersgate’i meeskond teenimas kogudust ja vanglat

Aldersgate Tartu vanglas, foto Maire Latvala

Võru koguduse pastori Kaupo Kandi ja tema abikaasa Thea juhtimisel on moodustatud Aldersgate’i meeskond, kes korraldab Püha Vaimu seminare, eesmärgiga aidata kogudusi saada täidetud, juhitud ja varustatud Püha Vaimu väe ja andidega. Nimi Aldersgate viitab sellele paigale, kus metodismi liikumise rajaja John Wesley koges Püha Vaimu erilist puudutust. Käesoleva aasta esimestel kuudel külastas Aldersgate’i tiim Tallinna metodisti kogudust ja Tartu vanglat.

Loe edasi

Metonoorte aastavahetuse talvelaager

Laagrilised üheskoos, Foto: Daniel Paju

EMK noorte talvelaager „Mina olen… vol 2“ möödus aastavahetusel EELK laagrikeskuses TALU, kus avapaugu tegi Sander Kukk, jagades oma elumuutvat tunnistust „Mina olen muudetud Kristuse väes“. Järgmise päeva hommik algas piiblitunniga, kus Priit Tamm oma eheduse, kire ja eeskujuga avas meile sügavusi „Mina olen metodist“ ja julgustas meid edasi andma metodismi pärandit. „VAU!“ kõlas töötoas „Aeg ja eesmärgid“, kus arutlesime antud teemadel koos Jana Tammega.

Loe edasi
Mine asukohta Üles