Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

3D koguduse väikegrupp. Foto: Ander Iva

Kogudus kui väikegruppide kogum

Kui valdavalt on koguduste keskseks töövormiks jumalateenistus, siis 2014. aastal Tallinnas rajatud 3D Kogudus põhineb hoopis väikegrupitööl. Selle koguduse juhtkonna liikmed Eliisabet (26) ja Mihkel (27) Rehepapp vastasid ajakirja Koduteel toimetuse küsimustele, et selgitada, kuidas 3D kogudus toimib.

Palun kirjeldage oma koguduse struktuuri.
3D Kogudus on mitmes linnas – Tartus, Tallinnas, Pärnus ja Viljandis. Enamikel pühapäevadest aasta jooksul koguneb kogudus kogukondades. 3D kogukonnad on avatud sõpruskonnad (ühes kogukonnas ca 5-15 inimest), mis saavad kokku nii pühapäeviti kui ka nädala sees, enamasti koduses keskkonnas, kuhu on oodatud kõik huvilised – nii koguduse liikmed, teised kristlased kui ka inimesed, kes Jeesust ei tunne. Veebruari alguse seisuga on meil kokku 17 kogukonda.
Lisaks „kogukonna-pühapäevadele“ on korra kuus ka suuremad koguduse kokkusaamised, kuhu kogunevad kõik kogukonnad.
Väikseim üksus koguduses on rakugrupp, mis koosneb 3-4 inimesest, kes kohtuvad regulaarselt (enamasti üle nädala) selleks, et õppida ühise igatsusega rohkem Jeesust tundma ja kasvada Tema sarnaseks.

Kogukondades veedame ühiselt aega, ülistame, vaatame-kuulame ettesalvestatud kõnet, arutleme konkreetse teema üle, jagame üksteisega meie elus toimuvast, sööme ning oleme julged üksteise eest palvetama. Kogukondades on usaldav õhkkond ja alati toetavad suhted. Kõnede sisu on enamasti seotud mõne elulise teema piiblipõhise õpetusega. Kogukonna kogunemise eesmärk on suunata olemasolevatel kristlastel teha oma järgmisi samme usuteel, mittekristlastel aidata mõista kristlust paremini ning suunata tegema oma otsust– järgida Kristust.

Kuidas rakugrupid ja kogukonnad moodustuvad?
Rakugrupi ja kogukonna suurusjärgud sarnanevad Jeesuse jüngerlikule strateegiale, kus Jeesus panustas nii 3 lähemasse jüngrisse (meie mõistes n-ö rakugrupp) kui ka oma 12 jüngrisse (n-ö kogukond). Rakugrupis kohtuvad omavahel samast soost inimesed ja üldiselt on need inimesed samast kogukonnast. Kogukonnad moodustuvad sageli sõpruskondadest, mille liikmed saavad oma sõpru kogukonda kutsuda. 3D kogukonnad erinevad peamiselt keskmise vanuse ja eluetappide poolest: on nii noorte kogukondi (keskmine vanus ca 14-17) kui ka „vanurite“ kogukondi (loe: vanus 30+), lisaks kogukondi, kus on pered (koos lastega), paarid jne.
Kogukondade paljusus ja erinäolisus tagab selle, et meil on võimalik ka meist erinevas eluetapis sõpra suunata mõnda kogukonda (mis ei pruugi olla n-ö minu kogukond).

Miks on teie kogudus üles ehitatud väikegruppide põhimõttel? Millist eesmärki väikegruppidel põhinev kogudus kannab?
3D Kogudus on alati igatsenud jõuda inimesteni, kes on Jeesusest kaugel. Sellest lähtuvalt oleme olnud valmis tegema mida iganes, milleks Jumal meid on kutsunud. Aastaid tagasi toimusid pühapäevased teenistused, kuid pühapäevastel teenistustel jäi sageli puudu isiklik kontakt. Palju energiat kulus pühapäevaste teenistuste käimas hoidmisele ning vahel jäid inimesed tahaplaanile. Meie pastor Jakob sai selge kõnetuse Jumalalt teha radikaalne muutus ning liikuda pühapäevastelt teenistustelt kogukonnapõhiseks koguduseks. Väikegruppide (kogukondade) eesmärgiks on olnud algusest peale olla missionaalsed sõpruskonnad. Me ei soovi olla kapseldunud kristlased, vaid uutele inimestele avatud perekonnad.

Kui efektiivsed on koguduse väikegrupid olnud selle eesmärgi täitmisel?
Oleme näinud, et uued inimesed (eriti mittekristlased) toovad kogukonda alati värskust. Kui kogukond on samas koosseisus koos käinud juba pikemalt (nt 1,5-2 aastat), ei ole see sageli enam võimeline jõudma uute inimesteni. Sellistel hetkedel oleme üritanud leida lahendusi kogukonna paljunemise, erinevate kogukondade ühendamise vms plaaniga.

Mis on see, mida väikegrupp inimesele annab, mida jumalateenistus ei suuda anda?
Jumalateenistus annab inimesele võimaluse rahulikult pingis kuulata/osaleda ning lahkuda sageli ilma ühegi vestluseta. Väikegrupp tagab isiklikuma lähenemise, koos võimalusega arutleda tekkinud küsimuste-mõtete üle.
Vahel võib jumalateenistuse lõpus jätta inimene eestpalvesse minemata, kuna pelgab ümbritsevate inimeste arvamust, on veidi arg vms. Kogukondades on meil aga kultuur olla avatud oma elus toimuvaga, sh väljakutsetega, mis soodustab oma elu jagamist häbi tundmata, ausalt ja avatult. Enda eksimuste jagamine teistele on oluline samm, nagu loeme ka Jk 5:16: „Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.“ Üksteise eest palvetamine meie kogukondades on igapühapäevane tava, mis on toonud kaasa palju elumuutusi ja palvevastuseid.
On olnud mitmeid olukordi, kus esimest korda kogukonda külastav mittekristlane jagab oma elust midagi, mida ta pole kunagi varem julgenud kellelegi jagada. Selle jaoks on aga hädavajalik turvaline (kodu)keskkond kogukonna näol.

Millist elumuutust on väikegrupitöö teie koguduses inimestele toonud?
Kogukondades on võimalik sarnaselt Jeesuse eeskujule tegeleda inimestega personaalselt ning see toob kaasa tugevama vaimuliku kasvu ja aitab teha järgmisi samme usuteel. Kui keegi soovib, on võimalus kaasa teenida kogukonna ürituste läbiviimisel (valmistada toitu, avada oma kodu, juhtida ülistust, arutelu jne).
Igal väikegrupil (ehk kogukonnal) on kaks juhti (enamasti erinevast soost). Kogukondade paljusus eeldab päris suurt grupijuhtide arvu, st meie näitel 17 kogukonna peale 34 juhti. See omakorda on kaasa toonud vajaduse, et kogukonnaliikmed astuksid oma järgmisi ususamme ja saaksid näiteks mõne uue kogukonna juhiks (kasvaksid veelgi enam vaimulikult, õpiksid juhtima ja rakendama oma potentsiaali).
Uute grupijuhtide koolitamiseks oleme loonud oma koguduse juhtimiskooli Vedur, mida me teeme juba 3. aastat. Vedur on väga vajalik kasvukeskkond uutele noortele juhtidele. Vedur annab kogudusele võimaluse uute kogukondade loomiseks, sh ka mittekristlastele suurema võimaluse jõuda koguduse keskele.

Millist mõju on väikegrupitööl põhinev kogudus teile isiklikult avaldanud?
Kogukonna juhtimine eeldab mugavustsoonist välja tulemist. Palju lihtsam on tegeleda asjadega või asjade käigus hoidmisega, kui inimestega ning nende väljakutsetega. Samas eeldab mugavustsoonist väljumine veelgi lähedasemat sidet Jumalaga, usaldust ning toetumist Tema tõotustele. See kõik on privileeg – näha inimesi tegemas oma järgmisi samme Jeesusele lähemale. Kui me näeme nii lähedalt elumuutusi meid ümbritsevate inimeste elus, toob see kaasa palju rõõmu meie endi ellu ja ka usuellu.

Rohkem infot 3D koguduse kohta leiab aadressilt https://3dkogudus.ee.

Eliisabet ja Mihkel Rehepapp
Intervjueeris Marjana Luist

Märgusõnad:
Mine asukohta Üles