Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Lastetöö visioonipäev. Foto: Robert Tserenkov

Lastetöö visioonipäev

18. jaanuariks 2020 oli välja kuulutatud Eesti Metodisti Kiriku lastetöötegijate visioonipäev. Kohale tuli 15 särasilmset lastetöötegijat, lisaks superintendent Robert Tšerenkov ning kirikuvalitsuse esimees Urmas Sassian.

Töötegijaid oli nii lähemalt (Tallinna, Keila ja Tapa kogudusest) kui kaugemalt (Pärnu, Tartu ja Reeküla kogudusest). Oma kogemusi jagasid nii need, kelle lastetöös osalevad peamiselt koguduseliikmete lapsed, kui ka teised, kelle lastetöös osalevate pered kogudusega seotud ei olegi. Huvitavaid ideesid ja innustust sai nii ühtedelt kui teistelt. Väga meeldis, et õhkkond oli vaba ja inspireeriv. Kui kellelgi tekkis mõte, kuidas teist kogudust aidata, siis käidi see mõte julgelt ka välja. Samuti küsiti võimaluste kohta minna teistesse kogudustesse sealse lastetööga tutvuma.

Vägagi innustav oli kuulata Pärnus ja Reekülas toimuva evangeelse lastetöö kohta.

Robert rääkis meie kiriku suuremast visioonist ning aitas meile meelde tuletada ja kinnitust saada, kuivõrd olulise tähtsusega on lapsed ja lastetöö Jumala riigi töös. Ka Piibel õpetab lastetöö tähtsusest (Õp 22:6). Lapsed vajavad Kristust samamoodi nagu täiskasvanud. Millal patutunnetus tuleb, on erinev. Lapsed on aga vägagi vastuvõtlikud ja avatud Jumalale. Enamik inimestest võtabki Kristuse oma ellu just noores eas. Kindlasti ei ole kõige tähtsam käia lihtsalt pühapäevakoolis või lastekirikus, vaid õpetada lastele isiklikku osadust Jumalaga. Lastetöö tagab meie kogudustes järjepidevuse – tänased lapsed on meie homsed noored ja täiskasvanud.

Neid ja mitmeid teisi mõtteid kuulsime ja arutasime üheskoos. Visioonipäev andis uut indu ja ideesid teha oma teenimistööd veelgi julgemalt ja suuremalt.

Minu enda jaoks läks lastetöö visioon kindlasti selgemaks ja laiemaks, liikudes oma koguduse lastetööst üle-eestiliseks lastetöötegijate võrgustikutööks.

Järgmisel korral kohtuvad lastetöötegijad märtsis – Pärnu Agape koguduses.

Märgusõnad:

Veel rubriigis Töövaldkonnad

Taavi Hollman

Karjaseametist

Apostel Pauluse kirjas efeslastele (4:11) on üks tähelepanu vääriv kirjatekst, kus öeldakse,

Lootuse seemned

Ülemaailmset naiste palvepäeva tähistatakse igal aastal märtsikuu esimesel reedel. Traditsioon sai alguse
Mine asukohta Üles