Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

EMK seisukoht LGBTQ küsimuses

Käesoleva aasta alguses on meedias levinud uudis Ühinenud Metodisti Kiriku (ÜMK) lõhenemise kohta. Uudise põhjustas pressiteatena avaldatud protokoll, mille koostamisel osalesid homoseksuaalide laulatamise ja ordineerimise küsimuses erinevaid seisukohti omavate gruppide esindajad Ühinenud Metodisti Kirikus.

Tegemist on ettepanekuga, mis esitatakse 2020. aasta mais toimuvale ÜMK Peakonverentsile Kiriku ümberstruktureerimiseks ning uue traditsionalistliku metodisti denominatsiooni loomiseks, et võimaldada osapooltel truuks jääda oma teoloogilistele arusaamistele. Seega tegemist on ettepanekuga, mitte otsusega, mistõttu lõplike järelduste tegemine ÜMK kohta on ennatlik.

Nii nagu kõik Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, on ka Eesti Metodisti Kirik seisukohal (kinnitatud EMK aastakonverentsil 2016. aastal), et Piibli autoriteedile tuginedes ei saa kristlik kirik aktsepteerida mistahes seksuaalakti väljaspool mehe ja naise vahelist abielu, sealhulgas ka homoseksuaalset suhet või käitumist. Kristliku kiriku jaoks usulise ja kõlbelise elu küsimustes kõrgeimaks autoriteediks olevale Piiblile tuginedes usume, et Jumala poolt Tema sõnas antud põhimõtete järgi elamine ja Jumala loomiskorra aktsepteerimine loob parimad võimalused harmooniaks nii peres kui ühiskonnas.

Fotol: 2019 aasta peakonverentsil traditsioonilise plaani hääletustulemused. aasta peakonverentsil traditsioonilise plaani hääletustulemused. UMC News

Märgusõnad:

Veel rubriigis Laiast maailmast

Steven Ybarola Family

Minu kristlik teekond

Dr Steven Ybarrola on Asbury Teoloogilise Seminari õppejõud, kes on käinud EMK
Foto: Unsplash

Viiruse ravi otsingutel

Ajakirja Koduteel endise toimetaja Kärt Jänes-Kapp’i poeg Jürgen Jänes uurib Cambridge'i ülikoolis
Mine asukohta Üles