Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Märgusõna

Ajalugu

Pühakirja usaldusväärsus

Piibel on Jumala Sõna. Kui usume selle väite tõesusesse, järeldub sellest loogiliselt, et Piibel on usaldusväärne. Seetõttu on iga kiriku usutunnistuses kinnitus, et Piibel on meie usu alus. Väide, et Piibel on Jumala Sõna, põhineb sellel, mida Piibel enda kohta kõneleb. Vanas Testamendis kordub fraas „nõnda ütleb Issand“ eri variatsioonides 3800 korda. Uues Testamendis, Pauluse 2. kirjas Timoteosele 3:16, on öeldud: „kogu Pühakiri on Jumala sisendatud,“ mida võiks sõna-sõnalt tõlkida: „kogu Pühakiri on Jumala-hingatud.“ 1. Korintlaste 2:13 ja 2. Peetruse 1:21 on vaid kaks paljudest kirjakohtadest, millest ilmneb, et Piibellikke kirjutisi peeti Jumala Sõnadeks.

Loe edasi

25 aastat Euroopa kirikuosaduses

Olav Pärnamets ja Jaan Kiivit

Leuenbergi Konkordia[1] (Euroopa reformatoorsete kirikute konkordia) võeti vastu 16. märtsil 1973 Baseli lähedal Leuenbergis luterlike ja reformeeritud kirikute poolt. Tänaseks on leppega liitunud enam kui 100 kirikut Euroopas, sealhulgas metodistid. Osaduskond kannab aastast 2003 nime Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) ja sellesse kuuluvad kirikud on üksteisega kantsli- ja armulauaosaduses. Üheskoos ollakse võimelised pidama jumalateenistust; seega on tegemist eelkõige praktilise, jumalateenistusliku osadusega. Lepe väljendab veendumust, et kirikuteosadus rajaneb Jeesuse Kristuse enda kohaolul ja toimimisel. Tema on kiriku alus ja kriteerium.

Loe edasi

EMK Pärnu Agape Kogudus – 100

Agape koguduse ühispilt 100. juubelil

Tagasivaade Pärnu koguduse algusesse

Toomas Pajusoo

Esimeste metodisti kiriku teerajajate Vassili Tähe ja Karl Kuuma evangeelse kuulutustöö tulemusena kinkis Jumal 1907. aastal Saaremaal vaimuliku ärkamise. See levis Saaremaalt edasi Tapale, kus Karl Kuuma poolt rajati esimene Mandri-Eesti piiskoplik metodisti kogudus (15. juulil 1912). Seejärel tekkisid uued kogudused Haapsalus (9. märtsil 1918), Rakveres (24. sept 1920) ja Pärnus (30. aug 1921). Seega käesoleval aastal möödub sada aastat EMK Pärnu Agape Koguduse sünnist.

Loe edasi

Ristsõna – killukesi ajaloost

ristsõna kujundus
Autor: Toomas Pajusoo

1 Esimene Eesti metodisti jutlustaja (koos eesnimega). 11  Kuressaare pastor aastail 1941–1966. 15 … linn – linnaosa Tartus. 16 Alumiiniumi tähis. 17 Eesti helilooja, baptisti vaimu-lik. 19 Nuclear magnetic reso-nance. 20 Räni tähis 21 Titaani tähis. 23 Kunstilised müüri-lehed. 26 United Airlines. 28 PMK superintendent (1907–1921, 1922–1928). 31 Võidu antonüüm. 33 Ivan Turgenevi lühiromaan „… ja pojad“. 34 … -Volta – endine Burkina Faso. 37 Puude langetamine. 39 Türgi angoora. 43 Kindel usaldus. 44 Indonesia Kennel Klub. 46 Argooni tähis. 47 Lapsevanem. 48  Eesti Tuleviku-uuringute Instituut. 50 Prantsusmaa polii-tik Jean-Marie Le …. 51 Mem-ber Information and Beneficiary Designation. 53 Troopiline põõsas v puu. 56  Õppefilmi „Kiusamine“ autor (in + nimi). 58 Oskar Luusmaa. 59 Revolver. 60 Eesti piiripunkt. 61 Islandi kirjaniku Bragi eesnimi. 64 Kitsetall – inglise k. 65 Jaakobi ja Lea poeg, temast kujunenud suguharu. 68 Eenok Haamer. 69  Eesti ajakirjanik, saatejuht ja toimetaja. 70 14,3 km pikkune oja Sakala kõrgustiku keskosas. 71 Eesti kunstnik (nimi + in). 73 Linn Rumeenias. 75 Rahva-kunstiansambli lühend. 77 Lind. 78 Telluuri tähis. 79 Modern Language Association. 81 Ehk.  82 Eesti Teaduste Akadeemia. 83 Väljaminek. 85 Igatse! 86 Automark. 89 Hispaania kuurortlinn Tarragona provintsis. 90 Küla Antsla vallas Võru maakonnas. 91 Linn Iisraelis, mis hävitati Joosua poolt. 91 Paar – soome k. 95 Sentimeeter. 96 Omaha Public Schools. 98 Endine eesti võrkpallur, olümpiavõitja. 100 Tahtlikult, meelega – soome k. 104 Magistraal. 106 … Lanka. 107 Keelav sõna. 109 Aina, endiselt. 110 EMK pastor ja usumärter. 113 Püsi. 114 EMK pastor ja usumärter. 

ALLA: 

1 EMK pastor ja usumärter. 2 Maitseaine ja ravimtaim. 3 Tina tähis. 4 Eestlaste etniline rühm. 5 Joodi tähis. 6 Noot. 7 International Language Programs. 8 Käsusõna … tapa! 9 Lind. 10 Paavsti kolmekordse krooni kujuline peakate. 12. Kiil (laeval), emapuu. 13 Või muu. 14  Küla Jõelähtme vallas Harju maakonnas. 18 Data transfer object. 22 Indiumi tähis. 24 Tulekeeled. 25 See – inglise k. 27 Endine EMK superintendent (koos eesnimega). 29 EMK Teoloogilise Seminari dekaan (koos eesnimega). 30 Riik Lähis-Idas. 32 Kepp. 35 Libeeria Interneti tippdomeen. 36 Küsisõna. 38 Ilta-Sanomat. 39 EMK Püha Luuka koguduse pastor. 40 Meteoriidikraater Saaremaal. 41 Reo, risu. 42 Filmi- v lavatäht. 45 Pehme vormikook. 49 Investment Technology Group. 52 Idamaa turg. 54 Kõrbetaim. 55 International Association of Insurance Supervisors. 57 Metodismi häll Eestis. 58 Örsted. 62 Tallinna Reaalkool. 63 Looduskaitseala Pärnumaal Lääneranna vallas. 66 Okaskera. 67 Sarnased tähed. 69 Aine ruumalaühiku kaal. 71 Naatriumi tähis. 72 …-kiirgus. 73 Riik Aaafrikas, mille misjonitööd toetavad EMK liikmed Damota MTÜ kaudu. 74  Teraviljast terade eraldamise viis. 76 Jõgi Paabelis, mille ääres viibis prohvet Hesekiel juudi vangide keskel. 80 Aktsiaselts. 82 Riik Ida-Aafrikas. 84 Linn Šveitsis. 87 Once … a time (ükskord ennemuistsel ajal). 88 Argooni tähis. 92 International Leadership Institute. 94 Sarnased tähed. 97 Alevik Harju maakonnas. 99 Igal Mihklil oma …päev. 101 Naisenimi. 102 …saun. 103 Ilmakaar. 105 Los Angeles. 106 Soojuselektrijaam. 108 Mehenimi 110 Pärisnimi. 111 exempli gratia. 112 Hewlett-Packard

Ristsõna vastus saata 1. maiks e-postile: koduteel@metodistikirik.ee või aadressile: Ajakirja Koduteel toimetus, Narva mnt 51, Tallinn 10120. Vastuste saatjate vahel läheb loosi Toomas Pajusoo raamat “Esimene Eesti metodisti jutlustaja Vassili Täht”.  

Vennastekoguduse liikumise roll Eesti ajaloos, tuues esile nii positiivseid kui ka negatiivseid jooni

Reformatsiooni ühe haruna on Euroopa kirikulukku, eriti aga Eestimaa kirikulukku jätnud ereda jälje vennastekoguduslik liikumine, mida kutsutakse ka pietistlikuks või herrnhuutlikuks liikumiseks. Vennastekoguduse liikumine ehk teiste sõnadega pietism tekkis saksakeelses protestantluses (eeskätt luterlikus kirikus) 17. sajandil; see oli suunatud inimese, aga ka kiriku kui institutsiooni radikaalsele uuenemisele. Oluliseks peeti inimese sisemist vagadust ja usulist ärkamist. Ladinakeelne sõna pietas tähendabki „vagadus”.

Loe edasi

Mine asukohta Üles