Ühinenud Metodisti Kirik arvudes

Ühinenud Metodisti Kiriku liikmeskond ületas maailmas 12,5 miljonit. Statistika rajaneb peamiselt 2016. aasta andmetel, vähesel määral ka varasemal ja hilisemal aruandlusel. ÜMK Peakonverentsi sekretäri Gary Gravesi andmetel on meie denominatsioonis 12 557 214 tunnistavat liiget ja see peegeldab kiriku liikmeskonna üldist kasvu.

Järgmisel peakonverentsil aastal 2020 osaleb kokku 862 delegaati, pooled vaimulikud ja pooled ilmikud. Delegaatidest esindab USAd 55,9%, Aafrikat 32%, Filipiine 6% ja Euroopat 4,6%. Lisaks on esindatud rida iseseisvaid metodisti kirikuid, kellega ÜMK-l on tihedam koostöö. Kõige suurem delegatsioon, 50 liiget, saabub Põhja-Katanga konverentsist Kongost. Delegaatide arv määratakse kindlaks valemiga, mis võtab arvesse iga konverentsi vaimulike ja ilmikute arvu.

Kiriku liikmeskond  kasvab globaalselt, kuid kahaneb USAs. Alates 2015. aastast on see vähenenud USAs 1,6% võrra ja langus kestab edasi samas tempos. USA Ühinenud Metodisti Kirikuga liitus eelmisel aastal 108 071 liiget, paljud neist teistest denominatsioonidest või seoses elukoha muutusega. Kirikust lahkus kokku 115 884 liiget, neist 22 930 liitus teiste denominatsioonidega.

Heather Hahn, ÜMK Uudiste reporter
Tõlkis Tarmo Lilleoja

EMK arvud seisuga 1. jaanuar 2017

Vaimulikkond: 1. 1. 2017 seisuga on EMK-s ordineeritud vanemaid 26, kohalikke pastoreid/kaplaneid 7, ordineeritud diakone 1, AK prooviliikmeid pastorikohustes 2, diakonikohustes 1, emerituuris 8 (7 vanemat, 1 kohalik pastor). Kokku 45 vaimulikku, venekeelseid on 29%.

Kogudused: 25 kogudust (äriregistri andmetel kokku 26, millest üks (Kohila kogudus) on likvideerimisel). Ülejäänud 25-st eesti kogudusi 14, vene kogudusi 8, kakskeelseid 3 (Tapa, Tallinn, Narva)

Liikmeskond: tunnistavaid liikmeid 1. 1. 2017 on 1452, ristitud liikmeid 216, kokku 1668. Absoluutarvudes varasema aastaga võrreldes „-22“.  Samas aga usule tulemisi (usu tunnistamist) 30 ja ristimisi 41.

Foto: Photo: Phileas Jusu, UMNS

 

Märgusõnad: