Reedel, 2. märtsil 2018 tähistas maailma kristlaskond maailma palvepäeva (World Day of Prayer).

Sellel päeval pöörduti Jumala poole Suriname’i naiste loodud palvetekstidega teemal „Kogu Jumala loodu on väga hea!”

Maailma palvepäeva oikumeeniline jumalateenistus peeti Tallinnas, Nõmme Rahu kirikus. Palveid lugesid naised erinevatest Tallinna kogudustest ja kirikutest.

Saime teada Lõuna-Ameerika mandril asuva Suriname’i rikkalikust loodusest, elasime kaasa rahva muredele-rõõmudele. Eriliseks tegi jumalateenistuse Zimbabwest pärit ja aafrika rahvarõivastes Mary, kes srana keeles palveid luges. Muusikaga teenis 50-liikmeline Tallinna oikumeeniline naiskoor, orelil Marika Kahar. Vaimulikku sõnumit jagas Rahu koguduse diakon Toivo Treiblut, aluseks pühakirja tekst 1. Moosese 1:1-31. Kõik, mida Jumal loob, on alati hea! Meie oleme loodud Jumala näo järgi. Me oleme väärtuslikud, sest Jumal armastab meid.

Läbiva joonena tuli naiste palvetest esile meie vastutus Jumala täiusliku loodu osas. Me ei tohi olla hoolimatud, vaid peame tegema kõik meist sõltuva, et säilitada maa nende jaoks, kes tulevad pärast meid.

Ilmekalt ja näitlikult tõid Ester ja Piret meie ette väikese dramaatilise sketši, lähtudes keskkonnamurede kontekstist, kus isegi väike mahavisatud pudelikork – sellesse kogunenud vesi – võib saada nakkuseallikaks sääskede kaudu, kes sinna on munenud, levitades raskeid viirushaigusi.

Peale jumalateenistust oli ühine teelaua-osadus kiriku pastoraadis.

Maailma palvepäeva traditsioon on üsna pikk, alguse on see saanud 1870. aastal USAst. Eestis on palvepäeva tähistatud alates 1995. aastast.

Märtsikuu esimesel reedel peetava maailma palvepäeva (varasemalt tuntud kui naiste palvepäev) muudab eriliseks see, et 24 tunni jooksul peetakse ühesuguste palvetekstide alusel jumalateenistusi ligi 170 riigis ja piirkonnas.

Palvepäeva koordineerib ülemaailmselt Ameerika kristlike naiste liikumine (www.worlddayofprayer.net). Palvetekstid tõlgitakse iga maa emakeelde. Eestikeelsete tekstide tõlkijaks oli Meeli Tankler. Maailma palvepäeva oikumeeniline jumalateenistus toimus ka Pärnu nelipühi kirikus.

Märgusõnad: