Viis fakti sellest, mida USAs arvatakse Piiblist ja teistest religioossetest tekstidest

1. Vastavalt 2014. aastal toimunud uuringu andmetele väidab umbes kolmandik ameeriklastest (35%), et nad loevad pühakirja vähemalt kord nädalas ja 45% loevad harva või ei loe üldse pühakirja.

Pühakirjade lugemise sagedus usulistes vooludes on väga erinev. Enamik Jehoova tunnistajaid (88%), mormoone (77%), evangelikaalseid protestante (63%) ja ajalooliste mustanahaliste protestantide kirikute liikmed (61%) väidavad, et nad loevad pühakirja vähemalt kord nädalas. Seevastu 65% juutidest väidavad, et nad loevad harva või ei loe kunagi oma pühakirja Toorat.

2. Kolmveerand kristlastest ütleb, et nad usuvad Piiblit kui Jumala sõna. Vastavalt samale uuringule väidavad kaheksa moslemit kümnest (83%), et Koraan on Jumala sõna. Samas juutidest väidab vähemus (37%), et nad peavad Toorat Jumala sõnaks.

3. Kristlased, kes moodustavad enamiku USA täiskasvanutest (71%), on jagunenud selles osas, kuidas tõlgendada Piiblit. Siiski umbes neli kümnest kristlasest (39%) ütleb, et Piibli tekst on Jumala sõna ja seda tuleks võtta sõna-sõnalt, 36% väidab, et seda ei peaks tõlgendama rangelt sõna-sõnalt, vaid võib tõlgendada ka literaalselt. Aga 18% kristlastest arvab, et Piibel pole mitte Jumala, vaid inimeste poolt kirjutatud raamat.

4. 2014. aastal ütles umbes neli kümnest kristlasest (42%), et Piibli või teiste religioossete tekstide lugemine on oluline osa sellest, mis on vajalik kristlasele. Veel 37% ütles, et Piibli lugemine on tähtis, kuid mitte oluline, et olla kristlane ja 21% väidavad, et Piibli lugemine ei ole nende kristliku identiteedi jaoks oluline osa.

5. Seitse inimest kümnest (71%) teavad, et Piibel kirjutab Jeesuse sünnist Petlemmas. Sama palju inimesi teab, et Mooses oli piibellik tegelane, kes juhtis Exodust (väljaminekut) Egiptusest ja 63% küsitletutest teadsid, et 1. Moosese raamat (Genesis) on esimene raamat Piiblis. Vähem kui pooled täiskasvanutest (45%) suutsid nimetada kõiki nelja evangeeliumit (Matteus, Markus, Luukas ja Johannes) ja ainult neli kümnest (39%) nimetas Iiobit piibellikuks tegelaseks, kes oli Jumalale kuulekas, vaatamata erakordsetele kannatustele.

Mis puudutab teisi religioosseid tekste, siis neli kümnest ameeriklasest (38%) teadsid, et Mormooni Raamatu kohaselt ilmutas Jeesus end Ameerika põlisasukatele ja 54% teadsid, et Koraan on Islami püha raamat.

Vabalt tõlkinud allikast: http://www.pewresearch.org/
Andres Kapp, Tallinna kogudus

Ameeriklastest loeb iganädalaselt pühakirja ligikaudu üks kolmandik.
% täiskasvanutest, kes vastavalt traditsioonile loeb vähemalt kord nädalas pühakirja.

Kokku      35%
Jehoova tunnistajad      88%
Mormoonid      77%
Evangelikaalsed protestandid      63%
Ajaloolised mustanahalised protestandid      61%
Moslemid      46%
Peavoolu protestandid      30%
Ortodoksid      29%
Katoliiklased      25%
Juudid      17%
Muud (defineerimata)      9%

Märgusõnad: