Töövarju projekt Ameerikas

„Uurige välja, mis on kasvava koguduse võtmed,” nii kõlas Wes McConnelli väljakutse viiele noorele EMK pastorile ja töötegijale. Wes on mees, kelle süda on täis armastust ja valu Jumala riigi töö pärast ning kes pühendab oma pensionipõlve koguduse kasvu temaatikale. Ta vaatas kõrgemale oma arvuti ekraanil olevatest graafikutest ning statistikast ja otsustas midagi reaalselt ära teha. Nii sai alguse „Shadowing Program”, mille raames Ele Paju (EMK Räpina pastor), Joel Aulis (Tallinna pastor), Andrei Hinkonen (Jõhvi koguduse Helsinki tööpunkti juht), Triin Tarendi (Jõhvi Petlemma ilmikjuht) ja Vitali Baranov (Tallinn, Aasta Jumalaga projekti juht) kutsuti USAsse Georgia osariiki kaht kõige kiiremini kasvavat kogudust vaatlema ja tööga tutvuma. Wes oli eelnevalt kontakteerunud antud kogudustega, koostanud ajakava ning koos paari Eesti sõbraga ühiselt finantseeriti meie reisi, mis leidis aset 10.-27. veebruaril.

Esimese nädala veetsime Harvesti koguduses, mille liikmete arv on mitmeid kordi suurem kui EMK liikmete arv kokku. Ma ei tahakski arvudest rääkida! Mind puudutas sügavalt nende suhtumine meisse, avatus ja armastus meie kui täiesti võõraste vastu ning täielik pühendumine meisse investeerimisel. Me nägime ja kogesime seda, mida nad hoiavad visioonina endi silme ees – Ülistus on elustiil (Worship is a lifestyle), Päästetud inimesed teenivad inimesi (Saved people serve people). Leitud inimesed leiavad inimesi (Found people find people), Sa ei suuda elada elu üksinda (You can’t do life alone), Kasvavad inimesed muutuvad (Growing people change). Nad on tõelised metodistid, kes oma töös kuulavad kogukonna ja koguduse häält, investeerivad lastesse, väikegrupitöösse, vabatahtlike töösse ning ülistusse. Ja nad teevad seda pühendumise, eeskuju ja kirega.

Ööbisime St Simoni saarel, õhtuti saime vestelda ja arutada kasvava ja sureva koguduse teemadel. Sel nädalal olime Chapeli koguduse erinevate tööharude ja campuste keskel. Antud kogudus koosneb kolmest erinevast keskusest, mis on kõik ühendatud tugeva juhtimise ja struktuuri alla. Lisaks eelmises koguduses nähtule, kogesime siin erinevate töökoosolekute keskel viibides, kuidas jõuavad  uudsed, värsked ja geniaalsed („out of box”) ideed teostuseni, kuidas võtta riske ning valmistada ette jutlust, mis kõnetab inimest, toomata au jutlustajale. Teine nädal sai läbimurdeks ka meie endi vaimulike otsingute osas. Tundsime, kuidas aeg hakkab otsa saama ning me ei taha tagasi minna ainult kogemustega, vaid lahenduste, varustuse ning Jumala enda juhtnööridega. Piibel ütleb, et kui me otsime, siis me ka leiame. Me südames on püha rahulolematus, valu sureva koguduse pärast ning igatsus enama järele.

Ma õppisin palju meie meeskonnaliikmetelt, Harvesti ja Chapeli koguduse meeskondadelt, kelle mentoriteks on Bill Hybels ja Rick Warren, ning Jumala enda südamest. See oli võrratu kogemus, nüüd on aeg see praktikasse panna Püha Vaimu juhtimisel.

 

Märgusõnad: