Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Ain Vares „Mina olen tee ja tõde ja elu.“ Jh 14:6

Kes kuulutab?

„Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata?“ Rm 10:14b 

Olen Jumalale südamest tänulik, et minu elus on olnud mitmeid kuulutajaid – inimesi, kes on mänginud olulist rolli selles, et minust sai kristlane ja et olen saanud tugeva aluse oma usueluks. Nende inimeste tugi minu elus Jumala leidmisel ja kristlasena kasvamisel on olnud suurim kingitus, sest minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi! (Ps 73:28a).  

2021. aasta on Eesti Metodisti Kirikus kuulutatud evangeeliumi kuulutamise aastaks. Sellele teemale oleme pühendanud ka käesoleva ajakirja numbri. Kolleegiumi ja kirikuvalitsuse liikmete abiga oleme EMK liikmetelt kokku kogunud pöördumiskogemusi. Lugudest selgub, et Jumal kasutab väga erinevaid viise inimesteni jõudmiseks. Selles numbris trükitud lugudest näeme, kuidas Jumala leidmisel on olulist rolli mänginud kristliku perekonna eeskuju, koguduse laste-, noorte- ja sotsiaaltöö, Alfa kursus, aga ka kristlik muusika ja meedia.  

Jaga ajakirja lugejatega ka oma pöördumislugu saates poole lehekülje pikkuse teksti ajakirja toimetusele. Lisa tekstile ka foto. Kuna kõik lood ei pruugi ajakirja veergudele ära mahtuda, jagame neid ka EMK kodulehel www.metodistikirik.ee ja Facebookis.  

Loodan, et ajakirjas trükitud pöördumislood ja muud EMK aasta teemat käsitlevad artiklid innustavad meid evangeeliumi kuulutama ning pakkuma ligimestele tuge Jumala leidmisel ja kristlasena kasvamisel, et ka nemad saaksid tõdeda: „minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi!“ 

Marjana Luist
Marjana Luist
Märgusõnad:

Veel rubriigis Toimetaja veerg

Toimetajalt

Ajakirja kolleegium valis selle numbri fookusesse teema, mis on ühest küljest seletamatu
Mine asukohta Üles