Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Annetamine kui kristlik teenimistöö

Novembris viibis Tallinnas Scott Gilpin, ÜMK Kõrghariduse ja Kristliku Teenimise Kesknõukogu (General Board of Higher Education and Ministry) globaalse arengu ja finantsjuhtimise direktor. See nõukogu on viimaste aastate vältel oluliselt arendanud suhteid teoloogiliste kõrgkoolidega üle maailma, luues selleks lausa uusi struktuure eri maailmajagudes (nn LeadHubid) ja pakkudes mitmesuguseid koolitus- ning koostöövõimalusi.

Suure osa Scott Gilpini tööst moodustabki koolituste läbiviimine erinevates maailma paikades – eesmärgiga aidata kirikuid, kõrgkoole ja kristlikke organisatsioone paremini mõista, milliste strateegiate abil arendada suhteid oma finantstoetajatega ja otsida ning leida uusi toetajaid nii kiriku sees kui ka ühiskonnas laiemalt.

Scott Gilpin ei keskendunud seminari meeskonnale suunatud koolituses eeskätt raha küsimisele, kuigi ka sellest oli juttu. Ta tõstis olulise teemana esile hoopis vajaduse uskuda oma organisatsiooni kutsumust ja missiooni, sõnastada selgemini oma teenimistöö eesmärke ja osata selgitada igale küsijale arusaadaval viisil, miks me teeme seda, mida me teeme – ja mis annab meile põhjuse uskuda, et me teeme seda tõepoolest hästi. Ühtlasi rõhutas ta, et me ei tohiks kutsuda teisi annetama enne, kui oleme ka ise omapoolse annetuse teinud. Sest kui usume oma organisatsiooni tegevusse ja oleme huvitatud selle arengust, siis on loomulik sellesse ka finantsiliselt panustada. Scotti koolituse üldteema võiks eesti keeles kõlada „Heldekäelisuse kultuur“ ja selle põhisõnumiks oli, et kutsudes kedagi annetama väärilise eesmärgi nimel, tähendab kutsuda seda inimest reaalselt endaga kaasa, koostööle, osalema ettevõtmises, millesse tal on eesõigus panustada kõigi oma Jumalalt saadud andidega (aeg, raha, anded).

Üheks autoriks, kellele Scott toetus, oli vaimulik Henry Nouwen oma raamatuga „Spirituality of Fundraising“ (Rahakogumise vaimsus). Nouwen sõnastab seal mitmed huvitavad põhimõtted: „Rahakogumine on otsene vastand kerjamisele. Rahakogumine on vaimulik teenimine, see on Jumala armastuse pühal pinnal toimuv kohtumine nende vahel, kes vajavad raha ja kes omavad raha.“ Jumala riigis võime julgelt toetuda sõnadele, mida Paulus kirjutas korintlastele: „Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning te oleksite rikkad iga hea teo tarvis.“ (2Kr 9:8). Õigel viisil annetuse küsimine ei alanda küsijat ega tekita süütunnet selles, kellelt küsitakse, vaid loob viljastava suhte, milles kogevad Jumala õnnistust nii saaja kui andja.

Mõtlemapanev videoklipp, mida koos vaatasime, näitas pimedat meest, kes kerjas tänaval, ees silt: „Olen pime. Palun annetage.“ Inimesed käisid mööda ja mõni üksik poetas pisut peenraha. Siis lähenes üks naine, seisatas, võttis sildi ja kirjutas midagi selle teisele poolele. Nüüd annetas peaaegu iga mööduja ja kui pime mees kuulis uuesti sama naise samme, küsis ta hämmastunult: „Mida te ometi sinna kirjutasite?“ – „Täna on nii kaunis päev, aga minu silmad ei näe seda,“ vastas naine. Teisel viisil sõnastatud sõnum oli ootamatult avanud paljude inimeste südamed annetamiseks.

Scott Gilpin pühendas osa oma ajast lisaks seminari meeskonna koolitamisele ka vestlemisele seminari juhtkonna, EMK juhtide ja Tallinna koguduse pastoritega. Tema erakordselt hea inimestetundmine, suurepärane kuulamisoskus ja võime erinevaid teenimise kontekste kiiresti mõista ning analüüsida tekitasid temaga vestelnutes valdavalt tunde, nagu oleks kohtunud kauaaegse hea sõbraga, kes sind mõistvalt noogutades ära kuulab ja siis mõne tabava küsimuse toel juhatab su mõtted sootuks uutele radadele. Ühtlasi avades su südame ja rahakoti annetamiseks mõnes sellises valdkonnas, kus sa siiani pole märganudki annetada…

Siinkohal tuletangi meelde, et ka sina, armas ajakirja lugeja, võid oma rahalise panusega olla aktiivne osaline kiriku töötegijate koolitamise suurepärases töös, mida EMK Teoloogiline Seminar juba üle 25 aasta teeb. Seminari arveldusarve number on EE842200221010980782 Swedbank, saaja: Eesti Metodisti Kirik.

Meeli Tankler,
Euroopa LeadHubi koordinaator Põhja-Euroopa ja Euraasia Keskkonverentsis

 

Märgusõnad:

Veel rubriigis Kirikuelu

EMK Aastkonverents 2022

Aastakonverents

17.-19. juunil toimus Tallinnas Eesti Metodisti Kiriku aastakonverents, millest võtsid osa EMK
EMK Suvekonverents 2022. Foto: Aivo Parmson

Suvekonverents

„Ainus asi, mis oli suvekonverentsi puhul halvasti, oli see, et see sai

Mis on sõdade sõnumid?

Gümnaasiumi päevil kirjutasin kirjandi teemal „Mis on sõdade sõnumid?”. Ukraina sõja tõttu
Mine asukohta Üles