Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Rubriik

Lastele - leht 2

Kristus on üles tõusnud!

Need laused sobivad iseloomustama ka meie Tallinna koguduse lastetööd. Ja seda rõõmu, mida pakub meile Kristus. Sest just läbi selle suure armastuse teo, mille tegi Kristus on meil, tema lastel, ükskõik, mis vanuses me parajasti oleme, lootus ja kindlustunne.

Ülestõumispühade pühapäevakoolitunnis said lapsed taas kinnitatud, et Jumal armastab meist igaühte, mitte meie tegude, vaid selle pärast, kes me ise oleme ja Ta soovib, et meie Teda samamoodi armastaksime.
Ja mitte sellepärast, mida Jumal meile teeb, vaid sellepärast, kes Tema on!
Jah, selle aasta ülestõusmispühade temaatiline tund, mille viisid läbi meie kiriku Piiblikooli õpilased Piret, Ester, Katariina Eva ja Kristiina ja kuhu olid oodatud kõik lapsed, oli eriliselt usku kinnitav ja ülestõusmispühade sisu rõhutav.
Koos oli pea kolmkümmend last, vanuses 2-14 aastat ja tegusas tunnis said lapsed nii uusi teadmisi kui ka kinnitust olemasolevatele.

Õpetajad rääkisid lisamaterjale kasutades loo Piiblist, kus kirjeldatakse Jeesuse ülestõumist. Samuti saime kõik koos palvetada, laulda ja meisterdada ning lapsed said kingituseks sümboolse tähendusega šokolaadimunad.
Lõpetuseks lisan salmi Piiblist; Johannese 3:16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

Sõpradega Jeesust järgima

Ühel veebruarikuu pühapäeval asusime pühapäevakooli lastega Kuressaare poole teele, nimelt oli Kuressaare koguduse pühapäevakooli õpetaja kutsund meid ja Eikla koguduse lapsi külla, et üheskoos tähistada sõbrapäeva.

Kirikus kohtusime juba tuttavate lastega, kellega koos olime olnud suvel laagris. Jumalateenistuse alguseks luges pastori algussõna Iiobi 22:21 „Saa siis Jumalaga sõbraks ja ole rahul, nõnda sa saavutad õnne!”, mis andis kogu päevale mõtte, kas ja kuidas on sõprus Jumalaga meile oluline ja millised tõotused on Piiblis peidus. Pärast algussõna, palvet ja lastejutlust kogunesid kõik lapsed koguduse ette, kokku oli 26 last, et üheskoos laulda „Sõber öelda võin, et armastan sind” – emotsioon oli võimas.

Edasi toimusid tegevused pühapäevakooli ruumides, kus rääkisin lastele Taaveti ja Joonatani sõprusest ning Jeesuse sõpradest Piiblis. Üheskoos tõdesime, et väga oluline on omada sõpru, aga sõpru tuleb osata valida. Üks eesti vanasõna ütleb: „Ütle, kes on su sõber ja ma ütlen, kes sa ise oled!”, mis leiab kinnitust ka meie igapäevaelus. Oli hea võimalus anda ka lastele oma tunnistus, et minu parimad ja ustavamad sõbrad on need, kes peavad  ka oma sõbraks Jeesust.

Lastega koos meiserdasime käepaelad kolme pärliga, kuhu lapsed kirjutasid tähed MJT (mida Jeesus teeks). Need tähed aitavad meeles pidada, mida teha, kui ema palub tuba koristada või kui klassikaaslane paneb jala taha jne…, mida Jeesus teeks.

Lisaks kõigile eelpool nimetatule me muidugi mängisime, laulsime, katsime ühiselt söögilaua ja saime olla ühises osaduses. Nii hea on olla Jumalaga sõber, sest tema käest tuleb kõik hea.

Tartu tegemised

Tartu Püha Luuka koguduse laste- ja noortetöö toimub sel aastal kolmes rühmas. Üle mitme aasta on meil taas väikesi pühapäevakoolilapsi vanuses 2-4 a. Kõige pisemad käivad koos jumalateenistuse ajal ja nendega teevad tunde õpetajad Raini ja Jane.

Keskmine vanus ehk juuniorid vanuses 9-12 a kohtuvad pärast jumalateenistust. Nende õpetajateks on Helika ja Jana.

Kõige suuremad ehk meie noored käivad sel aastal koos leeritunnis, mis toimub samuti pärast jumalateenistust ja mida viib läbi meie pastor Priit Tamm. Leeritund ei ole tavaline igav loeng, vaid alati saab ka midagi ise aktiivselt teha, mängida ja kindlasti ise kaasa lüüa. Meie noorte konfirmatsioon toimub nelipühal, 20. mail. Leeritundides valmistuvad noored tunnistama oma usku ja kinnitama ristimises nende eest antud tõotusi. Noortel jagub tegevust ka muul ajal – vt. pildil meie tublid noored koos mõnede täiskasvanutega aitamas meie koguduse liikmeid Ernsti ja Eevit puude ladumisel.

Detsembris jagub tegevust nii suurtel kui väikestel. Lisaks tavapärastele tundidele valmistume heategevuslikuks advendilaadaks ja harjutame jõulunäidendit.

Pildil on killuke ühest tunnist, kus lapsed näitasid, kui ilusaks on Jumal maailma loonud.
Pildil on killuke ühest tunnist, kus lapsed näitasid, kui ilusaks on Jumal
maailma loonud.

Sõbrapäev Tartus

23. septembril toimus Tartu Püha Luuka koguduses SÕBRAPÄEV, kuhu lisaks korraldajatele oli kogunenud ca 25 Tartu noort. Päev oli jagatud temaatilistesse plokkidesse, kus nii väikesed kui ka suured said teadmisi Jumalast nii üheskoos kui ka eraldi vanusegruppides.

Üheskoos mängiti lauamängu, kus lapsed olid ise nuppudeks, tehti draamasid, katseid ja saadi osa piibliloost. Päeva lõpetas ühine söömaaeg.

Päeva lõpuks otsustas üks noor teha otsuse Jumala kasuks.

Ürituse korraldas EMK lastetöö toimkond + Matri Joosua koostöös Tartu pühapäevakooliõpetajatega.

Reeküla koguduses

Sellest sügisest oleme pühapäevakoolis alustanud lastele õpetamist piiblilugude algusest ehk maailma loomisest. Pühapäevast pühapäeva on lapsed saanud uusi teadmisi Jumala loomingust ja saanud ka ise kogeda loomise imet. Nimelt oleme ühistööna meisterdanud pildi Jumala loomingust (vaata pilti). Lapsed on õppinud tundma ja usaldama Jumalat nii väikeses kui suures. Mõned näited: kui pühapäeval Urve rääkis lastejutluses palvetelefonist, siis lapsed rääkisid palvetelefonist ka oma sõpradele; samuti palvetavad lapsed, et lugemine paremini välja tuleks või oma kassi pärast, kes oli kadunud või tervise ja hirmude pärast jne….

Oluline on mitte unustada, et oleme Jumala looming ning ta hoolib ja armastab nii väikeseid kui suuri.

Õnnistusi!

Lastetöö koolitus

EMK lastetöö toimkonna poolt korraldatatud „Avaliku esinemise“ koolitus toimus 28. oktoobril Tallinna koguduse majas. Avaliku esinemisega puutub mingil hetkel kokku iga inimene, mitte ainult õpetaja, seetõttu õpitigi üheskoos, kuidas eri elusituatsioone puudutavaid kõnesid koostada ja esitada neid veenvalt, struktureeritult ja publikule nauditavalt.

Koolitusel osales 18 inimest üle Eesti. Esinemisjulgust arendati läbi mängude, diskussioonide ja erinevate ülesannete.

 

Lastetöö tegemistest Tallinna koguduses

Lastetöös on sügisel olnud tegusad ajad. Pühapäevakoolis on toimunud erinevaid ja vahvaid tunde. Esiletõstmist väärib novembrikuu kolmandal pühapäeval toimunud pühapäevakoolitund koos vene koguduse pühapäevakooliga. Idee teha lastele pühapäevakoolitund koos vene koguduse lastega sai alguse sellest, et just sel pühapäeval toimus ühisjumalateenistus. Tunni sisu eest vastutasid vene koguduse pühapäevakoolitöö tegijad. Sõnum Joona loo põhjal oli eraldi nii vene kui eesti keeles, aga teised tegevused sel hommikul olid gruppides; koos olid nii eesti kui vene keelt kõnelevad lapsed. Suur tänu kõigile, kes ühistunnis kaasa aitasid!

Piiblist teada/tuntud Joona loo läbi aga selgitati ja õpetati lastele, kui palju Jumal meist igaühest hoolib ning et ükskõik kus me oleme, teab Jumal seda alati. Tunni tegevustest veel täpsemalt: lapsed said omavahel tutvuda ja pisitasa sõprussuhteid luua, koos laulda, mängida, meisterdada, kuulda misjonisõnumit ja keemiakatsete
jälgimise kaudu ka arusaamise, kuidas Jeesus saab puhastada patust ja anda inimesele uue puhta südame.

Pühapäevakoolis on tõesti vahva; hea on olla Jumalaga sõber ning õppida Teda veelgi enam tundma. Parim on see, kui su süda kuulub Kristusele ja oled Temaga koos alati! Joona lugu tuletab ka meile, täiskasvanutele meelde, kas me vahel ei põgene Jumala ja Tema antud ülesannete eest.

Lastetöö AA Suvekonverentsil

AA ranna lastetöö on alati olnud huvitav ja mitmekesine. Kokku osales lasteprogrammis 40 last, kellele pakuti erinevaid tegelusi igal hommikupoolikul, ja nagu juba tavaks saanud, oli pühapäevane lasteprogramm üllatus – sel korral sisenesime läbi musta augu maailma loomisaegadesse ja tegime seal ekspeditsiooni, kust tõendeid kaasa võtsime. Parim tänu lasteprogrammile oli vast see, kui kuulsime, et mitmed vanemad tulevad AA randa just seetõttu, et nende lapsed tahavad lasteprogrammis osaleda.

Kuna eelnevatel aastatel on olnud raske leida abiväge pühapäevakooliõpetajate näol, on juba kahel aastal olnud lasteprogrammi panustamas meie enda juhtimisalase koolituse läbinud lapsed ja noored. Sel aastal viisid kooliealiste tundi läbi Matri Jooosua ja Karl Saamuel Hollman, väikesi lapsi juhendasid Piibli radadel Kärt Kasuk ja Külli Kuusemaa. Sportmängude organiseerimisel panustasid Katrina Pint ja Anu Hobustkoppel, meisterdamisel aitasid Külli Pilv ja Aili Näär. Lisaks tänu Maris Paasile ja Arabella Tõnismäele, kes olid kõikjal abiks.

Lastemisjon Tartus

Selleaastane lastemisjon oli eriline just seetõttu, et lisaks kohale sõitnud meeskonnale – Maris Paas, Matri Joosua Hollman, Karl Saamuel Hollman, Kärt Kasuk ja Victorya Harmalova – oli sama suur meeskond aktiivseid noori abistamas ka kohapeal, kelle hulka kuulusid Maria Tamm, Saskia Tuberg, Ingrid Tuberg, Mattias ning Karl Markus.

Kahel päeval organiseeritud lasteüritustele tuli lisaks meeskonnale 15 kohalikku last. Üheskoos viidi läbi ja nauditi programmi, mängiti, võisteldi, meisterdati ja muudeti läbi tegevuste Jumala armastus nähtavaks. Igas lastemisjonis on oma osa ka kultuuriprogrammil, sel korral külastasime meeskonnaga ERMi.

Nii meeskond kui ka kohalikud lapsed ja lapsevanemad kasvasid nii kokku, et lahkuti pisarates.

Reeküla pühapäevakooli lastel oli juulikuus palju tegemisi

Osalesime mitmes laagris ja meie kiriku sünnipäevapeo lasteprogrammis. Nüüd paarist üritusest lähemalt.

Lastelaager „Indiaanlaste seiklused“ toimus Vanamõisa laagrikeskuses, kus oli koos umbes 40 last erinevatest Saaremaa kogudustest. Laagri alguses jagati lapsed suguharudesse (gruppidesse) indiaanlastele kohaselt ja iga laps sai endale uue nime (nt Kuri Krokodill, Laulev Oja, Hundi Silm, Väle Välk jne), mis tekitas lastes suurt elevust. Kolme laagripäeva jooksul õppisid lapsed tundma piiblilugusid: kuidas Jeesus vaigistas tormi, Jeesusest kui heast karjasest, Jeesuse jüngritest ja iga päev õpiti ka selgeks uus kirjakoht Piiblist. Nagu laagrile kohane, ei puudunud sealt ka võistlused, lõkkeõhtud, laulud, meisterdamised ja poiste lemmik jalgpall.

23. juulil oli meie koguduse 107. aastapäev ja samaaegselt jumalateenistusega toimus kiriku õues lasteprogramm. Päeva teemaks olid talendid – rääkisime sellest, milliste talentidega on Jumal meid varustanud ja kuidas me saame neid kasutada teenimisel. Toimusid ka grupitööd, kus lapsed valisid, kas osalevad laulmise-, kunsti-, spordi- või toitlustamise grupis; pärast jagasid lapsed oma kogemustest ka teistele lastele. Üheskoos õppisime ka selgeks uue laulu ja maitsesime laste tehtud maasikamoosi vahvlitega. Päeva lõpus sai iga laps otsida peidetud aardekirstu, mille sees oli üllatus.

Laste siirus ja armastus on see, millest meil on palju õppida ja saame olla tänulikud, et meile on antud võimalus jagada neile Piibli tõdesid.

Reeküla pühapäevakooli tegemised

Sellel aastal korraldasin pühapäevakooli lastele pühaperepäeva Noore Tõllu Mängumaal.

Üritusele olid kutsutud kõik pühapäevakooli lapsed, kes on aasta jooksul pühapäevakooli tundidest osa võtnud. Kaks tundi olid meie kasutuses kõik mängumaa atraktsioonid, nii et arvata võib, et möllu oli palju. Kõige selle möllu juures aga rääkisime ka Jumala plaanist meie elus. Päeva teema oli „Meeskonnas – mitte pealtvaataja“ ja rääkisin lastele loo maailmakuulsa jalgpalluri Jose Roberto Da Silva elust. Tal on olnud palju saavutusi, kuid ka lüüasaamisi, siiski oli tema jaoks tähtsaim see, et ta Jeesuse juures „kaasa mängima“ hakkas ja ta teadis, et Jeesuse juures ootab kõige ilusam võit: igavene elu! Läbi erinevate tegevuste õppisid lapsed, mida peab arvestama, kui oled meeskonnaliige ja kas on parem olla meeskonnas või pealtvaataja. Lapsed said sellel päeval uute kogemuste võrra rikkamaks ja kindlasti oli see ettevõtmine meie pühapäevakooli tipphetk, mida soovitakse korrata. Tänaseks on meie pühapäevakooli lapsed juba suvepuhkudel, kuid kindlasti tuleb huvitavaid ettevõtmisi ka suvel.

Tallinna metodisti koguduse pühapäevakoolitöö mõtteid vahetult enne suvepuhkust

Lastetöö on olnud Tallinna metodisti koguduses möödunud hooajal Jumala soosingu ja õnnistuste all. Meil oli palju toredaid ja harivaid ettevõtmisi ja pühapäevakooli tunde. Suur tänu igale lapsele, perele ja õpetajale!

Meie pühapäevakooli õppeaasta hooaeg algas kaunil, päikeselisel septembrikuu viimasel pühapäeval ja lõppes säraval ja soojal emadepäeval, 14. mail.

Heites pilgu tagasi, meenuvad toredad ja erilised hetked; meil on olnud erinevaid tunde. Meenub kauge maa, Etioopia elu ja olu tutvustav tund, isadepäeva tähistamine ja meie jõuluõhtu, samuti meenub vahva nukuetendus „Jõululugu“; veebruaris sõbrapäeva paiku oli erilisem tund, kus saime näha põnevaid illusioonitrikke. Talvel käisime laste ja peredega uisutamas. Südamlik oli ka ülestõusmispühade tund. Lisaks erinevate teemade ja tegevustega tunnid igal pühapäeval!

Pühapäevakooli hooaja lõpetamine oli ühteaegu pidulik ja lõbus. Lapsed kuulsid huvitava ja õpetliku sisuga sõnumit, saime kõik koos mängida vahvaid mänge, laulda kiituslaule ja iga pühapäevakoolilaps sai tunnistuse.

Kindlasti on iga pühapäevakoolilaps saanud uusi teadmisi, on õppinud rohkem tundma piiblit ja Jumalat. Nüüd on algamas suvi ja puhkused ning ootame iga last taas sügisel pühapäevakooli!

Rõõmurohket ja õnnistatud suveaega, lehvitades pühapäevakoolitöö koordinaator Sirjeli Tombak, Tallinna kogudus

Tartu koguduse lastetöö

Taas lõpetasime meie EMK Püha Luuka koguduse lastetöö aastat. Lapsed on selle aastaga sirgunud pikemaks ja saanud veel targemaks.

Kokku lõpetas 8 last: pildil vasakult – Eskil, Joonatan, pastor Priit, Mattias, Markus, Jeremi, Saskia, Maria, õpetaja Raini, õpetaja Jana, Ingrid ja õpetaja Helika. Meie vanemad lapsed ehk juuniorid kohtusid sel aastal pühapäviti pärast jumalateenistust ja nooremad – Joonatan ja Jeremi – käisid tundides jutluse ajal. Noorematega tegelesid sel aastal meie juuniorid Markus ja Maria. Lisaks tavapärastele tundidele oleme korraldanud ka noorteüritusi ja advendilaada. Lapsed on olnud väga ustavad ja tublid jumalateenistustest osavõtjad, jõudu mööda aitasid ka kaasa lugemistega advendiajal ja ülestõusmispühadel. Meil on suur rõõm ja tänu Jumalale meie armsate laste eest, nad on suur ja oluline osa meie kogudusest. Koguduse abiga saadame lapsed ka sel aastal suvisele väljasõidule. Selleks tegime möödunud pühapäeval erilise korjanduse. Sel aastal sõidame lastega 10.-12. augustil Lätti, loodame külastada Cesist, Siguldat ja Riiat. Kindlasti jagame teiega ka oma reisimuljeid ja -pilte.

Lastetöö koolituspäev

1. aprillil toimus Tallinna metodisti koguduse ruumides lastetöö koolituspäev.

Üle Eesti oli kokku tulnud 16 õpetajat, et üheskoos omandada uusi meetodeid ja teadmisi.

Osalejate läbilõige oli kirju, va-rieerudes alles alustada soovijatest 30aastase staažiga õpetajateni.

Kuna tänapäeva maailm on kiiresti muutuv, pakkusime õpetajatele uusi kaasaegseid õppemeetodeid ja tutvustasime tänapäeva laste maailmapildi kohta tehtud uuringu tulemusi. Kuna ka tavapärases haridussüsteemis on õpetaja üha enam suunaja ja mentori rollis, rääkisime, kuidas pühapäevakooliõpetaja peaks mentordama lapsi ja tutvustasime mentorluse alustalasid.

Päevale lisasid värvi laste distsiplineerimise eripärased võtted, uued lustakad lastelaulud, mida üheskoos õpiti ja vastused Jumala kohta käivatele küsimustele. Ülistuses teenisid eelmise aasta noorte juhtide koolituse läbinud Karl Saamuel ja Matri Joosua Hollman. Ühises osadusringis said ka kõik õpetajad õnnistuse osaliseks.

Mine asukohta Üles