Tallinna metodisti koguduse pühapäevakoolitöö mõtteid vahetult enne suvepuhkust

Lastetöö on olnud Tallinna metodisti koguduses möödunud hooajal Jumala soosingu ja õnnistuste all. Meil oli palju toredaid ja harivaid ettevõtmisi ja pühapäevakooli tunde. Suur tänu igale lapsele, perele ja õpetajale!

Meie pühapäevakooli õppeaasta hooaeg algas kaunil, päikeselisel septembrikuu viimasel pühapäeval ja lõppes säraval ja soojal emadepäeval, 14. mail.

Heites pilgu tagasi, meenuvad toredad ja erilised hetked; meil on olnud erinevaid tunde. Meenub kauge maa, Etioopia elu ja olu tutvustav tund, isadepäeva tähistamine ja meie jõuluõhtu, samuti meenub vahva nukuetendus „Jõululugu“; veebruaris sõbrapäeva paiku oli erilisem tund, kus saime näha põnevaid illusioonitrikke. Talvel käisime laste ja peredega uisutamas. Südamlik oli ka ülestõusmispühade tund. Lisaks erinevate teemade ja tegevustega tunnid igal pühapäeval!

Pühapäevakooli hooaja lõpetamine oli ühteaegu pidulik ja lõbus. Lapsed kuulsid huvitava ja õpetliku sisuga sõnumit, saime kõik koos mängida vahvaid mänge, laulda kiituslaule ja iga pühapäevakoolilaps sai tunnistuse.

Kindlasti on iga pühapäevakoolilaps saanud uusi teadmisi, on õppinud rohkem tundma piiblit ja Jumalat. Nüüd on algamas suvi ja puhkused ning ootame iga last taas sügisel pühapäevakooli!

Rõõmurohket ja õnnistatud suveaega, lehvitades pühapäevakoolitöö koordinaator Sirjeli Tombak, Tallinna kogudus

Märgusõnad: