Ühine eesti-vene jumalateenistus Tallinna koguduses

2016. aasta sõbrapäeval pidasime Tallinnas esimese ühise pühapäevase jumalateenistuse vene ja eesti osadusega.

Kena traditsioon on jätkunud ning vahepeal on peetud veel kolm ühist jumalateenistust, viimane neist käesoleva aasta Suurel Reedel. Muusikaga teenisid mõlema koguduse muusikud, jutlustas pastor Robert Tšerenkov ning võtsime osa ühisest armulauast.

Oleme kogenud Taevaisa erilist soosingut ja heameelt nende ühiste osaduste üle. Jumal on rikkalikult õnnistanud ning seeläbi meid veel enam kokku liitnud.

Johannese evangeeliumis palvetab Jeesus oma järgijate pärast (Jh 17:22): „Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks”.

Usume, et Püha Vaimu õhutusel on see ühine ettevõtmine alguse saanud ning selle kaudu ehitab Issand oma kogudust. Austus olgu Talle!

Märgusõnad: