Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Rubriik

Meilt ja mujalt - leht 5

Põhja-Euroopa ja Euraasia Keskkonverents Norras

19.-23. oktoobril 2016 toimus Fredrikstadis, Norras Põhja-Euroopa ja Euraasia keskkonverents. Konverentsi avateenistus toimus Sellebakkis Petrikirkenis kolmapäeva, 19. oktoobri õhtul.

Konverentsi töösessioonid toimusid Fredrikstadi südalinnas Scandic City hotellis. Euraasia ja Eesti delegaatidele oli korraldatud ööbimine Fredrikstadi Motellis Torsnesveieni teel vanalinna lähistel.

Konverents lõppes pühapäeval, 23. oktoobril hommikuse jumalateenistusega Fredrikstadi Toomkirikus.

“Piiskopkonna noorte vaimulike kohtumine”

Tallinnas Pirita Kloostris toimus 11.-13. novembrini piiskopkonna noorte vaimulike kohtumine. Noorteks vaimulikeks peetakse pastoreid ja diakoneid, kes on kuni 40 aastat vanad. Eestist osales üritusel seitse meie noort vaimulikku. Ühtekokku oli piiskopkonnast 24 inimest. Kohtumine hõlmas osadust, jagamist, arutlust ja üheskoos õppimist teistelt piirkonna vaimulikelt (pastorid ja diakonid) Skandinaaviast ja Baltikumist. Kohtumine lõppes osalemisega pühapäevahommikusel jumalateenistusel Tallinna metodisti koguduses, kus isadepäeva jutluse pidas piiskop Christian Alsted.

ÜMK peakonverents moodustas töögrupi

ÜMK 2016. a. peakonverents andis Piiskoppide Nõukogule ülesande leida lahend pikka aega kirikus erinevaid arvamusi põhjustanud inimese seksuaalsuse teemale.

Oktoobris moodustati 32-liikmeline töögrupp (esindajad valiti välja ligi 300 kandidaadi hulgast), kes esindab kogu ÜMK-d erinevatest maailmaosadest. Töögrupp koosneb 8 piiskopist, 11 ilmikust, 11 pastorist  ja 2 diakonist. Töögrupi ülesandeks on leida lahend edasise osas, mis tõenäoliselt päädib erakorralise peakonverentsi kokkukutsumisega 2018. või 2019. aastal.

EKN-i kirikujuhid külastasid Europarlamenti Brüsselis

6.-7. detsembril toimus Eesti Kirikute Nõukogu kirikujuhtide ühiskülastus Brüsselisse, Europarlamenti Eesti eurosaadiku Tunne Kelami kutsel. Külastuse eesmärk oli tutvuda Europarlamendi tööga.

Esimesel päeval toimus kohtumine Tunne ja Mari-Ann Kelamiga ning tutvustati Europarlamenti ja selle tööd. Selle järel külastasime Euroopa Parlamendi külastuskeskust Parlamentaariumi, kus saime ajaloolise ülevaade liidu alguseloost ja edasistest arengutest.

Teisel päeval toimus Euroopa Kirikute Konverentsi (Conference of European Churches, CEC) peakontori külastus ja kohtumine peasekretär preester Heikki Huttuneniga. Tema oli meile valmistanud ette põhjaliku programmi, kus muuhulgas tutvustati järgmiseid teemasid: Euroopa tulevik õigluse ja heaolu otsinguil; kommunikatsioon CECis; migratsioon – olukord Euroopas ja kirikute reaktsioon; CECi teoloogiline dialoog.

EKNi liikmeskirikutest osalesid külaskäigul Brüsselisse Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit, Eesti Metodisti Kirik, Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, Adventistide Koguduste Eesti Liit, Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik ja Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik.

EMK Piiblikool

EMK Piiblikooli pilootprojekti valmistati ette pikka aega! Piiblikool algas 19.-20. novembri avasessiooniga Tallinnas. Ühtekokku tuli õppima 24 õppurit. Piiblikooli teine sessioon toimus samuti Talllinnas detsembrikuu 10.-11. päeval!

Lähtuvalt kasvast vajadusest Piibli tundmise süvendamise osas EMK ilmikute seas, ning ilmmikkaastööliste (sealhulgas kohalike jutlustajate) ettevalmistamiseks koguduste praktilises töös algatame EMK ilmikute koolituse projekti – EMK Piiblikool – (inglise keeles Course of Study of Laity).

Pilootprojekt toimub 7 nädalavahetusel (2016-2017) ja käsitletavad teemad on: VT & UT sissejuhatus, suuline kommunikatsioon. Jumalateenistuse ja palve juhatamine, juhtimine ja ilmiku roll koguduse juhtimises, hingehoidlik teenimine, metodistlik teoloogia (eelarm, päästev arm, pühitsev arm, sotsiaalne pühadus), metodisti kirikukord, metodisti kiriku ajalugu, evangelism ja jüngerlus, praktiline töö Piibliga. 

Piiblikooli eesmärk on aidata ilmikutel arendada oma suhet Jumalaga, süvendada arusaamist usust ja aidata neil leida ja kasutada oma ande kohalikus koguduses.

Piiblikool täidab kohalikuks jutlustajaks kandideerimisel haridusnõuded kui inimesel on sellekohane kutsumus ja tal on kohaliku koguduse soovitus.

Tallinnas 10. novembril 2016.

EMK Kirikuvalitsus, EMK Teoloogiline Seminar, EMK Superintentent.

1 3 4 5
Mine asukohta Üles