Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Väljaanne

Nr 127 - 4 2017 - leht 2

Superintentent Hugo Oengo

Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk!

Heebrealastele 13:7

Tänuga südames meenutame ustavat Jumala sulast, EMK superintendenti ja kauaaegset EMK Tallinna koguduse pastorit Hugo Oengot (12.12.1907-10.12.1978), kelle sünnist möödub detsembrikuus 110 ning surmast 39 aastat. Vend Oengo on kindlalt nende EMK usukangelaste hulgas, kes on pidanud kannatama tagakiusu seetõttu, et oli kuulekas ja jäi ustavaks Jumala kutsele oma elus kuni lõpuni.

Loe edasi

Noorte sügislaager

20.-22.oktoobril toimus noorte sügislaager „Rajalt maas“, kus osalesid metodisti noored erinevatest kogudustest üle Eesti.

Olime rõõmsad, et meie hulgas oli koos ligi 40 noort Reekülast, Pärnust, Tallinnas, Tartust, Viitkalt, Võrust, Räpinast ja Tapalt. Noortetoimkonnal oli suur rõõm veeta kolm päeva koos noortega, kes igatsesid saada enam teada Jumalast, Tema teest ning sellest, kuidas meie võime olla Talle ustavad.

Meid teenisid sõnaga Joel Aulis, Johanna-Margret Ojaots, Riine Tiirik, Mareta Elisabeth Nõmme, Karl Martin Ventsel ning lõputeenistusel meie superintendent Taavi Hollman, kes jagas noortele ka armulauda. Lisaks olid meil laagris abiks Ele ja Tanel Paju, kes olid koos toimkonnaga noorte jaoks olemas, valmis nendega rääkima, nende eest palvetama ning ka lahedalt aega veetma.

See laager oli viimane kord ka ühele meie pikaaegsele toimkonna liikmele, kes on otsustanud edasi liikuda ning otsida, mis Jumalal talle varuks on. Oleme südamest tänulikud, et Riine Tiirik on aastaid panustanud meie ettevõtmistesse ning teeninud noori alandliku südamega.

Oleme Jumalale siiralt tänulikud selle eesõiguse eest teenida meie kiriku noori, et nad võiksid olla tugevad usus ning ehitada üles Jumala kuningriiki.

Tunnistus

Võtsime sel aastal ka Pärnu noortega osa Nuutsaku puhkekeskuses toimunud EMK noorte sügislaagrist.

Mõtiskledes kõige üle, mis toimub ümberringi maailmas, mõtlesin laagris olles: „Kes teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut, ning kes on rüve, saagu veelgi rüvedamaks! Õige tehku veel enam õigust ning püha pühitsegu ennast veel enam!“ (Ilm 22:11). Või oma sõnadega öeldes – kui kuri läheb kurjemaks, siis peab püha saama veelgi pühamaks.

Laagri ajal, kui ma vaatasin kõiki neid noori, kes olid siia tulnud, pean ütlema, et ma ei ole vist üheski varasemas EMK noortelaagris näinud nii pühendunud noori kui selles. Kujutage ette laagrit, kus noored teevad oma märkmikutesse märkmeid, kus nad lappavad ja otsivad kirjakohti Piiblist, kus nad tähelepanelikult kuulavad, mida neile räägitakse, kus nad laulavad südamest ülistust Jumalale, kus nad lähevad eestpalvele ja kogevad Jumalat, kus nad põlvitavad alandlikult Jumala ees ning kus nad loevad kõva ja selge häälega armulaualiturgia teksti. Just kõike seda võiski näha selle aasta EMK noorte sügislaagris.

Seda oli lihtsalt võrratu vaadata. Kas see ei räägi meile mitte sellest, et see, mis on püha, muutub pühamaks? Tundub, et see tõesti on nii. Ja seejuures tundub, et see, mis on püha, muutub ka järjest ihaldusväärsemaks.

Sel aastal osalesid meie kiriku noorte sügislaagris ka Tartu koguduse noored. 6 noort – 3 tüdrukut ja 3 poissi – tõi laagrisse kohapeale pastor Priit Tamm isiklikult. Seda kõike mõnes mõttes tänu meie Pärnu koguduse noortele, kes käisid paar kuud tagasi Tartus abiks seoses lastetööga ning said tuttavaks sealsete uus põlvkonna pealekasvanud noortega. Sealt tagasi tulles rääkisid nad Tartu koguduse noortest ja minu küsimus oli esmalt: „kas Tartus on noored või?“. Pärnu ja Tartu noorte vahel olid tekkinud soojad sõprussuhted ning laagri saabudes mõtlesime neid personaalselt EMK noortelaagrisse kutsuda, mida me ka tegime. Teades, et Tartus pole aastaid olnud noori, kes oleksid ka meie noortelaagrites käinud, siis oli suur rõõm ja õnnistus näha laagris meie seas Tartu koguduse uue põlvkonna noori. Tõesti tänu Jumalale Tartu Püha Luuka koguduse noorte eest ja selle töö eest seal koguduses! Tänu Jumalale ka kogu laagri eest, kus me saime kõik koos olla, mis kosutas meid ja ehitas üles meie noori. Ning tänu Jumalale nende pühendunud noorte südamete eest, kes tõeliselt otsivad ja igatsevad tunda Jumalat!

Nädalalõpp perega noortelaagris

Need harvad nädalalõpud, mida saame koos perega veeta, on kulla hinnaga, ning tihti tulnud kompromisside ja palvete tulemusena. Meie tihedas graafikus avastasime üllatusena, et sel korral ei olegi vaja võidelda ja seda suurem oli rõõm. Ka poisid igatsesid ja soovisid korvpallilaagritele vahelduseks jõuda noortelaagrisse, et olla kristlikus õhkkonnas. Noortetoimkond oli meid kutsunud, et me võiksime olla olemas ning toetada, teenida palves ja Tanel juhtida poiste Wesley-gruppi. Noortelaager nagu ikka: mõnusad mängud, palju nalja, loengud, vestlusgrupid, hea toit, ühised tegevused, kuid sel korral jättis kõige sügavama emotsiooni laupäevaõhtune palve- ja ülistusõhtu, kus saime koos toimkonnaga teenida noori eestpalves. See õhtu näitas, et noored on janused Jumala järele, muutuste järele enda ja oma sõprade-lähedaste eludes. Nad on valmis tulema oma mugavusest välja, et teha enamat. Ei mäletagi, kuna viimati sai oldud palvekoosolekul, kus 90% osalejatest tuleb eestpalvele ning 50% osalejatest on poisid. Me elame põnevas ajas ja seda suurem on igatsus me südames: Vähem mind ja rohkem Jeesust! Mingil hetkel julgesime selle lausa välja öelda:  see on ju unistuste nädalalõpp koos perega – noorte keskel, looduslikult kaunis kohas ja erilises õhkkonnas.

Poisid võtsid selle kokku lühidalt: Sel nädalalõpul kogesime, et Jumal on kohal. Kõik olid janused Jumala järgi, hea oli koos ülistada, Wesley-grupis arutleda ning veeta aega koos sõpradega.

Ele ja Tanel ning Phil-Benjamin ja Daniel Paju

Hoia enda hooleks antud vara …

24. oktoobril tähistasid Merle ja Taavi Hollman hõbepulma- ning 8. novembril Velli ja Matti Hollman kuldpulmapäeva. Neid pidulikke sündmusi tähistati üheskoos tänuteenistusega 1. novembril Mere pst. 3 kirikus, kus 50 aastat tagasi toimus Velli ja Matti laulatus. Siinkohal avaldame Olav Pärnametsa tervitussõnumi kuld- ja hõbepaarile.

Mulle on meelde jäänud Piibli kirjakoht, millega teid, Velli ja Matti, tervitas teie pulmapeol Kärdlas kohalik baptistikoguduse pastor: „Oh Timoteos! Hoia enda hooleks antud vara …“ (1Tm 6:20a). 2Tm 1:14 ütleb: „Kaunist, sinu hooleks usaldatud vara hoia Püha Vaimu läbi, mis meis elab.“ The Amplified Bible tõlgib seda: „Valva ja hoia suurima hoolega kallihinnalist ja imeliselt saadud andi, mis on usaldatud sulle, Püha Vaimu abiga, kes teeb oma kodu meis.“

Siin kirjakohas on jutt kallisvaradest, mida ja keda Jumal on usaldanud oma ustavate hoolde. Kas nende hulka kuulub ka naine? Pühakiri ei jäta siin ruumi kahtlemiseks: „Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid“ – sellega on öeldud, et palju enam väärt kui kõige kallimaks peetav maine vara. Kes leiab tema? Meie ees on täna kaks tubli meest, kes võivad öelda: „Meie leidsime!“ Ja kui pisut järele mõelda, siis võiks öelda, et eks need varandused leidsid natuke meid ka.

Varsti hakkas Taevaisa Mattile ja Vellile kallisvara juurde lisama. Neile pandi nimedeks Taavi, Liivi ja Marti. Aastad möödusid ja hea Issand usaldas järjest rohkem oma kallisvara nii Matti kui ka Taavi hoolde. Mattile koguduse juhatuse esimehe ülesannetes, Taavile nii abikaasa, pereisa, koguduse kui ka kiriku karjase ülesannetes. Palju kõrgehinnalist Issanda vara. Matti, kuidas sa küll oled suutnud hoida hoolega oma kaasat, lapsi ja koguduse majapidamist? Taavi, kuidas sa küll oled suutnud hoida hoolega Merlet, Eliisabetti, Hannat, Naatanit, Rahelit ja Taavetit, kogudust ja kirikut?

Usun, et olete kuulda võtnud apostel Pauluse nõuannet: „Seda kallisvara, mis su hoolde on usaldatud, hoia Püha Vaimu abiga, Kes meis elab. Püha Vaimu abiga – väe, armastuse ja mõistlikkuse Vaimu helde abiga. Loodan kindlasti, et järelejäänud osa teekonnast te jätkate samal kursil.

Armastusega teie Olav ja Urve.
1. novembril, Kõigi Pühakute Päeval 2017 Mere pst. kirikus.

Palju õnne ja õnnistust kuld- ja hõbepulmapaarile!

Tartu tegemised

Tartu Püha Luuka koguduse laste- ja noortetöö toimub sel aastal kolmes rühmas. Üle mitme aasta on meil taas väikesi pühapäevakoolilapsi vanuses 2-4 a. Kõige pisemad käivad koos jumalateenistuse ajal ja nendega teevad tunde õpetajad Raini ja Jane.

Keskmine vanus ehk juuniorid vanuses 9-12 a kohtuvad pärast jumalateenistust. Nende õpetajateks on Helika ja Jana.

Kõige suuremad ehk meie noored käivad sel aastal koos leeritunnis, mis toimub samuti pärast jumalateenistust ja mida viib läbi meie pastor Priit Tamm. Leeritund ei ole tavaline igav loeng, vaid alati saab ka midagi ise aktiivselt teha, mängida ja kindlasti ise kaasa lüüa. Meie noorte konfirmatsioon toimub nelipühal, 20. mail. Leeritundides valmistuvad noored tunnistama oma usku ja kinnitama ristimises nende eest antud tõotusi. Noortel jagub tegevust ka muul ajal – vt. pildil meie tublid noored koos mõnede täiskasvanutega aitamas meie koguduse liikmeid Ernsti ja Eevit puude ladumisel.

Detsembris jagub tegevust nii suurtel kui väikestel. Lisaks tavapärastele tundidele valmistume heategevuslikuks advendilaadaks ja harjutame jõulunäidendit.

Pildil on killuke ühest tunnist, kus lapsed näitasid, kui ilusaks on Jumal maailma loonud.
Pildil on killuke ühest tunnist, kus lapsed näitasid, kui ilusaks on Jumal
maailma loonud.

Sõbrapäev Tartus

23. septembril toimus Tartu Püha Luuka koguduses SÕBRAPÄEV, kuhu lisaks korraldajatele oli kogunenud ca 25 Tartu noort. Päev oli jagatud temaatilistesse plokkidesse, kus nii väikesed kui ka suured said teadmisi Jumalast nii üheskoos kui ka eraldi vanusegruppides.

Üheskoos mängiti lauamängu, kus lapsed olid ise nuppudeks, tehti draamasid, katseid ja saadi osa piibliloost. Päeva lõpetas ühine söömaaeg.

Päeva lõpuks otsustas üks noor teha otsuse Jumala kasuks.

Ürituse korraldas EMK lastetöö toimkond + Matri Joosua koostöös Tartu pühapäevakooliõpetajatega.

Reeküla koguduses

Sellest sügisest oleme pühapäevakoolis alustanud lastele õpetamist piiblilugude algusest ehk maailma loomisest. Pühapäevast pühapäeva on lapsed saanud uusi teadmisi Jumala loomingust ja saanud ka ise kogeda loomise imet. Nimelt oleme ühistööna meisterdanud pildi Jumala loomingust (vaata pilti). Lapsed on õppinud tundma ja usaldama Jumalat nii väikeses kui suures. Mõned näited: kui pühapäeval Urve rääkis lastejutluses palvetelefonist, siis lapsed rääkisid palvetelefonist ka oma sõpradele; samuti palvetavad lapsed, et lugemine paremini välja tuleks või oma kassi pärast, kes oli kadunud või tervise ja hirmude pärast jne….

Oluline on mitte unustada, et oleme Jumala looming ning ta hoolib ja armastab nii väikeseid kui suuri.

Õnnistusi!

Lastetöö koolitus

EMK lastetöö toimkonna poolt korraldatatud „Avaliku esinemise“ koolitus toimus 28. oktoobril Tallinna koguduse majas. Avaliku esinemisega puutub mingil hetkel kokku iga inimene, mitte ainult õpetaja, seetõttu õpitigi üheskoos, kuidas eri elusituatsioone puudutavaid kõnesid koostada ja esitada neid veenvalt, struktureeritult ja publikule nauditavalt.

Koolitusel osales 18 inimest üle Eesti. Esinemisjulgust arendati läbi mängude, diskussioonide ja erinevate ülesannete.

 

Lastetöö tegemistest Tallinna koguduses

Lastetöös on sügisel olnud tegusad ajad. Pühapäevakoolis on toimunud erinevaid ja vahvaid tunde. Esiletõstmist väärib novembrikuu kolmandal pühapäeval toimunud pühapäevakoolitund koos vene koguduse pühapäevakooliga. Idee teha lastele pühapäevakoolitund koos vene koguduse lastega sai alguse sellest, et just sel pühapäeval toimus ühisjumalateenistus. Tunni sisu eest vastutasid vene koguduse pühapäevakoolitöö tegijad. Sõnum Joona loo põhjal oli eraldi nii vene kui eesti keeles, aga teised tegevused sel hommikul olid gruppides; koos olid nii eesti kui vene keelt kõnelevad lapsed. Suur tänu kõigile, kes ühistunnis kaasa aitasid!

Piiblist teada/tuntud Joona loo läbi aga selgitati ja õpetati lastele, kui palju Jumal meist igaühest hoolib ning et ükskõik kus me oleme, teab Jumal seda alati. Tunni tegevustest veel täpsemalt: lapsed said omavahel tutvuda ja pisitasa sõprussuhteid luua, koos laulda, mängida, meisterdada, kuulda misjonisõnumit ja keemiakatsete
jälgimise kaudu ka arusaamise, kuidas Jeesus saab puhastada patust ja anda inimesele uue puhta südame.

Pühapäevakoolis on tõesti vahva; hea on olla Jumalaga sõber ning õppida Teda veelgi enam tundma. Parim on see, kui su süda kuulub Kristusele ja oled Temaga koos alati! Joona lugu tuletab ka meile, täiskasvanutele meelde, kas me vahel ei põgene Jumala ja Tema antud ülesannete eest.

Kiusatused

Kas oled hetkel kohas, kus pead võitlema millegagi, mis pole Jumalale meelepärane?

On selleks laiskus, spikerdamine, sõnakuulmatus vanematele, rumalad sõnad, suutmatus armastada Jumalat nagu peaks või halvad kombed, mille oled sõprusringkonnast külge saanud? Kas oled käega löömas, arvates, et lõppude lõpuks on Jumal armuline ja Tema surm katab pattude hulga?

Mul on sulle uudis: Jumal on kutsunud sind sõduriks, võitlemaks igapäevaselt oma kiusatustega, et kasvada Tema täiuse poole. Ära löö käega, Jumal on sinuga ja aitab sul kiusatused seljatada.

PATT: Isegi kui oled libastunud, tea, et sinu definitsioon on „Jumala laps”, mitte see, milles libastusid. Ära lase saatanal endale valesid sosistada. See, mida sa tegid, on vale ja Jumal tahab aidata sul aidata sellest välja tulla, aga see ei muuda sinu staatust Tema perekonna liikmena.

SÕNAD: Sõnadel on mõju! Ära anna teistele hinnangut nende tehtud tegude põhjal, vaid juhi nende vigadele armastuses tähelepanu ja paku abi, kuidas saaksid aidata palvetega või praktiliselt mingi kiusatuse võitmises. Samuti ära loo endale mugavustsooni, öeldes: ma olengi selline …. Sa ei ole! Sa oled uus loodu Jumalas. Tema vägi on sinus, et sind muuta, kuid see nõuab ka sinupoolset pingutust.

MÕTE: Ära keskendu sellele, mida valesti tegid ja ära hädalda selle üle. Ära mõtle, et teed seda uuesti, mõtle parem, kuidas sellest tulevikus hoiduda. Ära unusta seda, mida Jumal on teinud sinu jaoks, et oleksid vaba.

KANNATUSED: Kõik teod, mis ei ole kooskõlas Jumala sõnaga, põhjustavad meile suuremal või vähemal määral kannatusi, mitte, et Jumal meid tingimata karistaks, vaid see on jumalatute tegude tagajärg. Maailm arvab, et kannatused – ka õige asja nimel – pole aktsepteeritavad. Tõsi on see, et kannatused, mis on põhjustatud õigel teel käimisest, panevad meid kasvama Jumala sarnasuses.

PATUKAHETSUS: Luba endale patukahetsust. Võta aega Jumalaga, et ta saaks sind puhastada, üles tõsta ja edasised suunised anda. Ta igatseb ja tahab seda teha, Ta ootab sind. Nagu naabri akna lõhkunud laps, võid joosta Isa sülle varjule. Koos lähete küll andeks paluma ja sa vastutad tegude eest, aga Isa on su selja taga, Isa maksab tehtud kulu. Pisarates ja Piibli valgel saad otsida lepitust. Leia endale selleks selline koht, kus teised sind ei sega.

Me oleme kõik sündinud valikuga patustada või mitte. Patt on vale ja me oleme vastutavad Jumala ees. Ma võin tunda kiusatust midagi teha, aga see ei õigusta seda, et teen midagi, mis pole Jumala sõnaga kooskõlas.

ÕNN: Tänapäeva maailma kriteeriumiks on õnnelik olemine. Tihti kuuleme, et inimesed ütleva: eks tee seda, kui see sind õnnelikuks teeb, kasvõi hetkeks. Tegelikult on see hingevaenlase suurim vale, sest peale hetkelist õnne saabub masendus ja kurbus, kui oled teinud midagi Jumala tahte vastast. See, mis tõeliselt õnnelikuks teeb, on elamine kooskõlas Jumala seadustega, see on taevase õnne eelmaitse, mis kasvab taevaseks õndsuseks (Ps 19:7-11).

Ära anna alla, ole tugev Jumalaga, Tema on vägev võitma kõik kiusatused sinu elus!

Mis on kirikukalender?

Ajaarvamisi ja kalendreid on mitmesuguseid. Jumala armust oleme astunud uude kirikuaastasse. Üheskoos meenutame Jeesuse tulekut siia maailma ja ootame Teda tagasi; pühitseme Tema sündimist inimeseks, kuulame Tema õpetusi ja saame osa Tema kannatustest, surmast ja ülestõusmisest. Kirikuaasta lõpul, Kuningas Kristuse pühal, austame Teda, kes saab aegade lõpul kõigeks kõiges.

Sellel teekonnal aitab meid meie kiriku kalender, kus piiblilugemise kaudu tuuakse meieni need lunastussündmused. Kirikupühad ei ole välja mõeldud vaimulike töö- või koguduseliikmete vaba aja sisustamiseks, vaid selleks, et aasta jooksul ja ühistel jumalateenistustel osa saada kõigest sellest, mida Jumal Jeesuses Kristuses meie heaks on teinud. Kalendris toodud piiblilugemised aitavad meil siseneda konkreetsetesse sündmustesse ja neist osa saada Püha Vaimu kaudu.

Pühapäevade ja kirikupühade lugemised on võetud oikumeenilisest lektsionaariumist Revised Common Lectionary ja neid tervikuna kasutades võime teada, et meiega koos loevad neid sajad miljonid kristlased üle kogu maailma.

Kalendris on eestpalveteemad igaks nädalaks, pühapäevade ja pühade liturgilised värvid, lõpuosas meie kiriku tööharude ja koguduste kontaktandmed ning info.

Kalendrist leiad ka aasta tähtsad sündmused meie kiriku elus, samuti kiriku- ja riiklikud pühad ja veel palju muudki.

Ela koos kirikuga läbi aasta, ole kursis meie kiriku sündmustega!

Mine asukohta Üles